Herindeling opnieuw besproken

Herindelingmaandag 17 oktober 2016 18:41

Eind september heeft het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen aangegeven het verkenningsdocument van de BMWE-gemeenten voldoende basis te vinden voor een verdere herindelingsaanpak. Het college van GS heeft daarbij niet verantwoord hoe zij dan tegen de DEAL-documenten aankijkt en wat in haar ogen het perspectief is voor de overblijvende gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. 

In de Damster raadsvergadering van 13 oktober werd deze actie van GS besproken met een conceptbrief aan GS. Onderstaand de bijdrage van de ChristenUnie aan dit agendapunt. 

'Wethouders, gemeenteraadsleden, gedeputeerden, statenleden en ook burgemeesters, ze komen en gaan. Na elke verkiezing zijn er nieuwe gezichten en nieuwe inzichten. Zo werkt het nu eenmaal in Nederland.In principe is daar niets mis mee, maar…..

De enorme opgaven die er liggen in dit gebied, de hoge werkloosheid, de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, de vergrijzing, het grote aantal mensen dat een beroep doet op de sociale voorzieningen, het lage gemiddeld besteedbaar inkomen, de vele gezinnen in armoede, de mijnbouwschade en haar gevolgen, de decentralisaties, zij verdwijnen niet en zij veranderen ook niet en de gevolgen worden ook zeker niet minder en zij vragen om een daadkrachtig, invloedrijk en robuust bestuur dat werkt aan de toekomst.

In 2012 gaven de provincie Groningen en de Vereniging Groninger Gemeenten de commissie Jansen de opdracht een visie te schrijven over de bestuurlijke toekomst van Groningen. In 2013 is het rapport Grenzeloos Gunnen verschenen en de provincie heeft het omarmt en is stevig aan het werk gegaan om tot uitvoering te komen.

Tot aan de Provinciale Verkiezingen waren ze stevig aan het werk, maar toen kwam er een nieuw Provinciaal Bestuur en toen ging het mis. Het provinciebestuur liet de regie los en dacht kennelijk dat het wel van onderop zou komen.

Nu, drie jaar later, zijn we in Appingedam ondanks stapels rapporten geen stap verder, daar komt het op dit moment na investering van veel tijd, geld en energie toch uiteindelijk op neer. 

BMWE hebben elkaar gevonden en willen samen één gemeente vormen. Dit is niet wat de commissie Jansen heeft geadviseerd, maar de gedeputeerde heeft ze groen licht gegeven en het advies genegeerd. Hun advies was, zij het met voorbehoud, BMWE zonder Eemshaven aan de ene kant en DAL met Eemshaven aan de andere kant en daarmee

Ik citeer uit het rapport “ontstaan twee gemeenten die wat betreft inwoneraantal, dus draagvlak voor voorzieningen en financiele en maatschappelijke opgaven enigszins ongunstig afsteken tegen de overige. Ze zouden in het begin extra ondersteuning vanuit de provincie moeten krijgen.” VANDAAR DAT AL SNEL GEDACHT WERD AAN EEN G7.

Verder wordt in het rapport geadviseerd de beide havens in één gemeente onder te brengen. Ik citeer opnieuw “De havens en het industriegebied ontwikkelen zich in onderlinge samenhang en bestuurlijk dient dat optimaal te worden begeleid en gefaciliteerd. Met één gemeentebestuur is dat in de regel veel gemakkelijker. Bestuurlijke en ambtelijke kennis en ervaring worden samen op één plek geconcentreerd.”

WIJ DACHTEN DAT WIJ SAMEN MET DE PROVINCIE KOERSTEN OP EEN G7.

Wij vinden het onbegrijpelijk dat de gedeputeerde voor de makkelijke weg heeft gekozen, namelijk de BMWE gemeenten gewoon hun zin geven tegen alle adviezen in en zonder ook maar iets te regelen voor de overgebleven drie gemeenten en willen hierover nadere uitleg.

Hoe heette dat rapport ook al weer? O ja Grenzeloos GUNNEN!!!

De ChristenUnie wil het Provinciebestuur oproepen om hun rol als regisseur van de herindeling weer op te pakken. Regel de herindeling op een schaal die past bij de uitdagingen die er liggen en wel zo snel mogelijk. Neem de adviezen van het rapport Jansen serieus. Verkiezingen mogen dit broodnodige proces niet nog eens onderbreken en vertragen. Wij adviseren de provinciale bestuurders om het rapport van de commissie Jansen er nog eens bij te pakken en de bladzijden 60 en 61 goed door te lezen. Deze gaan over procesregie. Met name het kopje NEEM DE LEAD.

Als de provincie de regie niet terugpakt zal er geen provinciebrede herindeling komen.'

 

Ina Schenkel

ChristenUnie Appingedam.   

Labels
Bijdragen
Herindeling

« Terug

Reacties op 'Herindeling opnieuw besproken'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.