Reactie van de ChristenUnie op de begroting 2017

calculator2maandag 14 november 2016 19:46

'In de Eemslander van 26 oktober stond de kop “Appingedam heeft financieel kop der veur”. Gaan we het in deze bestuursperiode toch nog meemaken: geen nieuwe bezuinigingen! Een groot compliment aan allen die daar hun steentje aan hebben bijgedragen en konsequent  meer dan 4 miljoen euro aan bezuinigingen hebben doorgevoerd vanaf 2011 tot 2019.

Nu naar de toekomst

Hoe gaan we verder op het herindelingsdossier. Ook voor onze financiële huishouding een belangrijke vraag, die gesteld moet worden. Wat de ChristenUnie betreft. Wij nemen ons verlies en willen kijken naar de toekomst van dit gebied. In de nieuwe werkelijkheid komt voor ons nu DAL in beeld. We werken op heel veel gebieden al jaren intensief samen en in de kast ligt op een plank de uitwerking van een Shared Service Center, dat moet een goede basis zijn.

DAL is iets te klein naar onze smaak, maar zelfstandig blijven en doorgaan met tientallen gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden is voor ons geen optie. Gemeenschappelijke regelingen van een omvang als straks de GR 'Werkplein Fivelingo' vragen om één krachtig bestuur. Personeel kan niet jarenlang uit reserves betaald worden. De grote vraagstukken waar onze regio mee worstelt zijn onveranderd ingewikkeld en vragen om een groter verband. Wat ons betreft dus op korte termijn doorpakken met de herindeling.

Huisvesting en versterking

Een enorme opgave waar we mee bezig zijn. We lezen over wisselwoningen en huisvesting van statushouders, voeg daarbij de vraag naar sociale huurwoningen en er moet toch een slimme match te maken zijn, iets als drie vliegen in één klap. Graag uw reactie. Ook willen we weten hoe het staat met het raadsvoorstel omtrent het realiseren van de blijverslening, die in de Kadernota is aangekondigd.

Zorg en welzijn

Onze zorgbalie is uniek, het is heel belangrijk dat mensen de weg er naartoe vinden en geholpen worden bij hun vragen en problemen en zo daar terechtkomen waar ze het best geholpen worden. Nuldelijns- en eerstelijnszorg vragen om deskundigheid en samenwerking met maatschappelijke initiatieven. Dit geldt ook voor het armoedebeleid. Niet alleen omdat er bezuinigd moet worden, maar vooral om mensen te helpen, ondersteunen en begeleiden en als het moet op te vangen. Damsters veur mekander als het kan, maar als het moet dan niet treuzelen met het inzetten van professionele hulp. We zijn blij met nieuwe initiatieven en meer geld vanuit Den Haag voor kinderen in armoede.

Werkgelegenheid

Dit blijft een regio met hoge werkloosheid en mis-match. We lezen in de aanbiedingsbrief blz. 5 dat er een intentieverklaring is getekend door elf Groninger gemeenten waaronder Appingedam, om te zorgen dat kleine plaatselijke aannemers ook werk krijgen aangeboden in de aardbevingsgerelateerde bouw. Gebeurt dit nu ook?

De ChristenUnie maakt zich grote zorgen over de financiële situatie bij het Werkplein Fivelingo. Het aantal bijstandsgerechtigden blijft stijgen. Uitstroom is in onze regio nauwelijks aan de orde en de tekorten lopen de komende jaren enorm op. We zijn benieuwd naar de toekomstscenario’s waaraan nu gewerkt wordt.

Zoals gezegd, er is de afgelopen jaren enorm bezuinigd en een aantal van die bezuinigingen moeten de komende jaren nog gerealiseerd worden, maar de begroting voor 2017 en de jaren erna is zodanig dat er wat voorgenomen bezuinigingen verminderd of uitgesteld kunnen worden, gewoon omdat er weer meer geld is en daar zijn we erg blij mee.  

De ChristenUnie kan zich prima vinden in de keuzes die hierin gemaakt zijn. ASWA uitstellen en daarna halveren en één van onze stokpaardjes, onderhoud van grijs en groen en met name het onderhoud van de wegen waardoor de veiligheid weer groter wordt.

De verhoging van de lasten voor de burgers blijven voor 2017 tot een minimum beperkt. Dat bij 10% van de aanslagen om kwijtschelding word gevraagd en ook krijgt is zorgelijk, maar past bij een Appingedam dat veel te hoge scores kent op het gebied van armoede. We hopen echt dat de genomen maatregelen ervoor gaan zorgen dat dit gaat veranderen.

Er zijn veel onderwerpen waarover we zouden kunnen uitweiden, maar we willen het hierbij laten in eerste termijn. Rest ons nog de ambtenaren te bedanken, die weer veel werk hebben verzet om voor ons de financien inzichtelijk te maken. '

 

De begroting 2017 en de meerjarenbegroting van de gemeente Appingedam werd besproken in de raadsvergadering van 10 november 2016. Bovenstaande is de reactie van de ChristenUnie op deze begroting.

Ina Schenkel-Zandvoort

raadslid ChristenUnie

 

 

 

Labels
Bijdragen

« Terug

Reacties op 'Reactie van de ChristenUnie op de begroting 2017'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.