Berichten uit de raadscommissie van 19 juni 2017 (griffier)

WAPENkleinwoensdag 28 juni 2017 19:28

De laatste commissievergadering voor de zomervakantie met op de agenda de jaarrekening 2016 van de gemeente Appingedam en de jaarstukken van diverse Gemeenschappelijke Regelingen.

 

Jaarrekening en jaarverslag 2016 gemeente Appingedam

Met de jaarrekening en het jaarverslag geeft het college inzicht in de inkomsten en uitgaven in dat jaar en het gevoerde bestuurd. Het zijn verantwoordingsdocumenten aan de raad. In de commissie wordt de jaarrekening informatief behandeld. Portefeuillehouder Usmany geeft een korte toelichting en vertelt dat de accountant nog geen verklaring heeft kunnen afgeven op de jaarrekening. Het wachten is nog op de accountantsverklaring van de RIGG. Zodra deze binnen is kan de verklaring voor de gemeente Appingedam worden afgegeven. De verwachting is dat dit rond half juli zal zijn. De raad krijgt daarom nog een memo waarin de procedure van de behandeling van de jaarrekening uiteengezet is. De portefeuillehouder en controller beantwoorden de vragen van de commissie over onder andere de Wtcg regeling, de financiële bijdrage voor het gaswinningsdossier, het schatkist-bankieren, de Tjamweersterbrug en de walbeschoeiing Olingermeeden.

De commissie acht het voorstel rijp voor beraad.

 

Jaarstukken diverse Gemeenschappelijke Regelingen

In mei en juni bieden diverse Gemeenschappelijke Regelingen hun jaarstukken aan. De raad kan op de concept begrotingen een zienswijze indienen en eventuele bezwaren meegeven. Tijdens de commissievergadering kunnen technische vragen worden gesteld over de jaarstukken.

Bij de behandeling van de jaarstukken van de ISD Noordoost vraagt  Ina Schenkel (ChristenUnie) naar aanleiding van de overschrijding op minimaregelingen of nog steeds gebruik kan worden gemaakt van het beschermingsbewind. Portefeuillehouder Usmany antwoordt dat de regeling nog open staat voor echte schrijnende gevallen (ca. 4-8). De commissie acht het voorstel rijp voor beraad.

 

De commissie beslist dat de jaarstukken van de Werkvoorzieningschap Fivelingo, Veiligheidsregio Groningen, Publieke Gezondheid & Zorg en SANOG als hamerstuk kunnen worden behandeld in de raadsvergadering op 29 juni.

 

Naar aanleiding van de jaarstukken de Werkorganisatie VTH DEAL spreekt Rozema (SP) zijn zorg uit over de toegenomen werkdruk bij de organisatie door de toename van het aantal vergunning-aanvragen. Portefeuillehouder Van Bostelen antwoordt dat er inmiddels een personele uitbreiding heeft plaatsgevonden en de werkdruk punt van aandacht blijft. De commissie acht de jaarstukken van de Werkorganisatie VTH DEAL rijp voor beraad.

 

 

Griffier

 

 

Labels
Commissie
Gemeenteraad

« Terug

Reacties op 'Berichten uit de raadscommissie van 19 juni 2017 (griffier)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.