Berichten uit de raadscommissie van 11 september 2017 (griffier)

WAPENkleindinsdag 19 september 2017 10:59

Berichten uit de raadscommissie van 11 september 2017

Deze avond staan twee informatieve onderwerpen op de agenda van de commissie. De heer Hoefsloot, teamleider Publiek Vervoer geeft een presentatie over Publiek Vervoer en de heer Reith,  OGGz coördinator DAL geeft een toelichting op het jaarverslag 2016.

 

Publiek Vervoer

De heer Hoefsloot geeft aan de hand van een korte PowerPoint presentatie uitleg over de werkzaamheden van het projectbureau Publiek Vervoer. Hij gaat daarbij in op de actuele ontwikkelingen rondom de aanbesteding, de overbruggingsperiode na de definitieve gunning, het vastleggen van de samenwerkende partijen op dit onderwerp en de doorontwikkeling van Publiek Vervoer.

Onder Publiek Vervoer vallen alle vervoersvormen waar mensen met een Wmo-pas gebruik van kunnen maken, het leerlingenvervoer naar het speciaal onderwijs en een aantal kleinschalige vervoersvormen zoals de regiotaxi. Per 1 januari 2018 lopen de contracten voor deze vervoersvormen af. De gemeenten (Groningen en Drenthe) en provincies (Groningen en Drenthe) hebben samen met reizigers die gebruik maken van het betreffende vervoer, onderzocht hoe de verschillende vormen van vervoer beter kunnen. Aan de hand daarvan is een bestek voor de aanbesteding opgesteld. Eind augustus is de aanbestedingsperiode geëindigd en nu vindt de beoordeling van de offertes plaats. De verwachting is dat het aanbestedingsteam het gunningsrapport eind september aan de colleges ter besluitvorming uitbrengt. Door een kort geding is het aanbestedingstraject vertraagd en kan deze niet tijdig worden afgerond. Consequentie hiervan is dat voor het eerste kwartaal van 2018 met de huidige vervoerders gesprekken worden gevoerd over tijdelijke voortzetting van het vervoer om de continuïteit voor de reizigers te waarborgen.

De huidige samenwerking tussen gemeenten, provincies en het projectbureau zullen worden vastgelegd in een Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie. In oktober wordt hierover een voorstel aan de raden en staten voorgelegd. Ten slotte vertelt de heer Hoefsloot over de doorontwikkelingen die zijn opgestart. De commissieleden stellen vragen over het houden van een marktconsultatie, de duur van het nieuwe contract, hoe omgegaan wordt met het personeel bij een eventuele overheveling van vervoer en hoe de samenwerking met de buurgemeenten verloopt op dit onderwerp. De vragen worden beantwoord door de portefeuillehouder en de heer Hoefsloot. Tijdens de vragenronde wordt ook aandacht gevraagd voor een goede en regelmatige verbinding naar het nieuwe ziekenhuis. Wethouder Van Bostelen en de heer Hoefsloot geven aan dat dit niet onder Publiek Vervoer valt maar dat dit signaal bij de daarbij betrokken partijen bekend is en nogmaals zal worden doorgegeven.

 

Jaarverslag OGGz 2016

Erik Reith is sinds 1 april OGGz coördinator voor de DAL gemeenten.  OGGz staat voor Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en richt zicht op kwetsbare mensen die kampen met diverse problemen. In het voorjaar heeft de gemeenteraad het jaarverslag van 2016 van de OGGz ontvangen heeft het CDA gevraagd in een commissievergadering hierop een toelichting te krijgen . De heer Reith vertelt aan de hand van het jaarverslag hoe de OGGz werkt en met welke partners wordt samengewerkt. Het is een complex geheel van organisaties die op de één of andere manier met zorg te maken hebben. De lijst met schilpartners is niet uitputtend, nog steeds worden nieuwe partners toegevoegd. De OGGz heeft nauwe contacten met de gemeentelijke zorgloketten. Sommige taken die bij de OGGz liggen worden in kleine stappen teruggelegd bij de gemeenten zodat de OGGz zich kan focussen op de eigen  kerntaak en expertise: mensen die zorg nodig hebben maar er niet om willen of kunnen vragen. Vanuit de commissie worden veel vragen gesteld o.a. over de gebruikte kleurencodes, oorzaak stijging cijfers huiselijk geweld in Appingedam, rol van de gemeente bij hulpverlening aan Vrouwen in de knel, Veilig Thuis en het 1 gezin, 1 plan en 1 hulpverlener principe. Wethouder Usmany en de heer Reith beantwoorden de gestelde vragen waarbij wethouder Usmany benadrukt dat in de afgelopen jaren goede stappen zijn gemaakt in Appingedam. De huidige OGGz structuur in combinatie met de zorgbalie leidt er  toe dat de huidige casussen in Appingedam inzichtelijk zijn en steeds meer zaken worden opgelost.

 

Griffier

 

 

Berichten uit de raadscommissie van 11 september 2017

Deze avond staan twee informatieve onderwerpen op de agenda van de commissie. De heer Hoefsloot, teamleider Publiek Vervoer geeft een presentatie over Publiek Vervoer en de heer Reith,  OGGz coördinator DAL geeft een toelichting op het jaarverslag 2016.

 

Publiek Vervoer

De heer Hoefsloot geeft aan de hand van een korte PowerPoint presentatie uitleg over de werkzaamheden van het projectbureau Publiek Vervoer. Hij gaat daarbij in op de actuele ontwikkelingen rondom de aanbesteding, de overbruggingsperiode na de definitieve gunning, het vastleggen van de samenwerkende partijen op dit onderwerp en de doorontwikkeling van Publiek Vervoer.

Onder Publiek Vervoer vallen alle vervoersvormen waar mensen met een Wmo-pas gebruik van kunnen maken, het leerlingenvervoer naar het speciaal onderwijs en een aantal kleinschalige vervoersvormen zoals de regiotaxi. Per 1 januari 2018 lopen de contracten voor deze vervoersvormen af. De gemeenten (Groningen en Drenthe) en provincies (Groningen en Drenthe) hebben samen met reizigers die gebruik maken van het betreffende vervoer, onderzocht hoe de verschillende vormen van vervoer beter kunnen. Aan de hand daarvan is een bestek voor de aanbesteding opgesteld. Eind augustus is de aanbestedingsperiode geëindigd en nu vindt de beoordeling van de offertes plaats. De verwachting is dat het aanbestedingsteam het gunningsrapport eind september aan de colleges ter besluitvorming uitbrengt. Door een kort geding is het aanbestedingstraject vertraagd en kan deze niet tijdig worden afgerond. Consequentie hiervan is dat voor het eerste kwartaal van 2018 met de huidige vervoerders gesprekken worden gevoerd over tijdelijke voortzetting van het vervoer om de continuïteit voor de reizigers te waarborgen.

De huidige samenwerking tussen gemeenten, provincies en het projectbureau zullen worden vastgelegd in een Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie. In oktober wordt hierover een voorstel aan de raden en staten voorgelegd. Ten slotte vertelt de heer Hoefsloot over de doorontwikkelingen die zijn opgestart. De commissieleden stellen vragen over het houden van een marktconsultatie, de duur van het nieuwe contract, hoe omgegaan wordt met het personeel bij een eventuele overheveling van vervoer en hoe de samenwerking met de buurgemeenten verloopt op dit onderwerp. De vragen worden beantwoord door de portefeuillehouder en de heer Hoefsloot. Tijdens de vragenronde wordt ook aandacht gevraagd voor een goede en regelmatige verbinding naar het nieuwe ziekenhuis. Wethouder Van Bostelen en de heer Hoefsloot geven aan dat dit niet onder Publiek Vervoer valt maar dat dit signaal bij de daarbij betrokken partijen bekend is en nogmaals zal worden doorgegeven.

 

Jaarverslag OGGz 2016

Erik Reith is sinds 1 april OGGz coördinator voor de DAL gemeenten.  OGGz staat voor Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en richt zicht op kwetsbare mensen die kampen met diverse problemen. In het voorjaar heeft de gemeenteraad het jaarverslag van 2016 van de OGGz ontvangen heeft het CDA gevraagd in een commissievergadering hierop een toelichting te krijgen . De heer Reith vertelt aan de hand van het jaarverslag hoe de OGGz werkt en met welke partners wordt samengewerkt. Het is een complex geheel van organisaties die op de één of andere manier met zorg te maken hebben. De lijst met schilpartners is niet uitputtend, nog steeds worden nieuwe partners toegevoegd. De OGGz heeft nauwe contacten met de gemeentelijke zorgloketten. Sommige taken die bij de OGGz liggen worden in kleine stappen teruggelegd bij de gemeenten zodat de OGGz zich kan focussen op de eigen  kerntaak en expertise: mensen die zorg nodig hebben maar er niet om willen of kunnen vragen. Vanuit de commissie worden veel vragen gesteld o.a. over de gebruikte kleurencodes, oorzaak stijging cijfers huiselijk geweld in Appingedam, rol van de gemeente bij hulpverlening aan Vrouwen in de knel, Veilig Thuis en het 1 gezin, 1 plan en 1 hulpverlener principe. Wethouder Usmany en de heer Reith beantwoorden de gestelde vragen waarbij wethouder Usmany benadrukt dat in de afgelopen jaren goede stappen zijn gemaakt in Appingedam. De huidige OGGz structuur in combinatie met de zorgbalie leidt er  toe dat de huidige casussen in Appingedam inzichtelijk zijn en steeds meer zaken worden opgelost.

 

Griffier

 

 

Berichten uit de raadscommissie van 11 september 2017

Deze avond staan twee informatieve onderwerpen op de agenda van de commissie. De heer Hoefsloot, teamleider Publiek Vervoer geeft een presentatie over Publiek Vervoer en de heer Reith,  OGGz coördinator DAL geeft een toelichting op het jaarverslag 2016.

 

Publiek Vervoer

De heer Hoefsloot geeft aan de hand van een korte PowerPoint presentatie uitleg over de werkzaamheden van het projectbureau Publiek Vervoer. Hij gaat daarbij in op de actuele ontwikkelingen rondom de aanbesteding, de overbruggingsperiode na de definitieve gunning, het vastleggen van de samenwerkende partijen op dit onderwerp en de doorontwikkeling van Publiek Vervoer.

Onder Publiek Vervoer vallen alle vervoersvormen waar mensen met een Wmo-pas gebruik van kunnen maken, het leerlingenvervoer naar het speciaal onderwijs en een aantal kleinschalige vervoersvormen zoals de regiotaxi. Per 1 januari 2018 lopen de contracten voor deze vervoersvormen af. De gemeenten (Groningen en Drenthe) en provincies (Groningen en Drenthe) hebben samen met reizigers die gebruik maken van het betreffende vervoer, onderzocht hoe de verschillende vormen van vervoer beter kunnen. Aan de hand daarvan is een bestek voor de aanbesteding opgesteld. Eind augustus is de aanbestedingsperiode geëindigd en nu vindt de beoordeling van de offertes plaats. De verwachting is dat het aanbestedingsteam het gunningsrapport eind september aan de colleges ter besluitvorming uitbrengt. Door een kort geding is het aanbestedingstraject vertraagd en kan deze niet tijdig worden afgerond. Consequentie hiervan is dat voor het eerste kwartaal van 2018 met de huidige vervoerders gesprekken worden gevoerd over tijdelijke voortzetting van het vervoer om de continuïteit voor de reizigers te waarborgen.

De huidige samenwerking tussen gemeenten, provincies en het projectbureau zullen worden vastgelegd in een Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie. In oktober wordt hierover een voorstel aan de raden en staten voorgelegd. Ten slotte vertelt de heer Hoefsloot over de doorontwikkelingen die zijn opgestart. De commissieleden stellen vragen over het houden van een marktconsultatie, de duur van het nieuwe contract, hoe omgegaan wordt met het personeel bij een eventuele overheveling van vervoer en hoe de samenwerking met de buurgemeenten verloopt op dit onderwerp. De vragen worden beantwoord door de portefeuillehouder en de heer Hoefsloot. Tijdens de vragenronde wordt ook aandacht gevraagd voor een goede en regelmatige verbinding naar het nieuwe ziekenhuis. Wethouder Van Bostelen en de heer Hoefsloot geven aan dat dit niet onder Publiek Vervoer valt maar dat dit signaal bij de daarbij betrokken partijen bekend is en nogmaals zal worden doorgegeven.

 

Jaarverslag OGGz 2016

Erik Reith is sinds 1 april OGGz coördinator voor de DAL gemeenten.  OGGz staat voor Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en richt zicht op kwetsbare mensen die kampen met diverse problemen. In het voorjaar heeft de gemeenteraad het jaarverslag van 2016 van de OGGz ontvangen heeft het CDA gevraagd in een commissievergadering hierop een toelichting te krijgen . De heer Reith vertelt aan de hand van het jaarverslag hoe de OGGz werkt en met welke partners wordt samengewerkt. Het is een complex geheel van organisaties die op de één of andere manier met zorg te maken hebben. De lijst met schilpartners is niet uitputtend, nog steeds worden nieuwe partners toegevoegd. De OGGz heeft nauwe contacten met de gemeentelijke zorgloketten. Sommige taken die bij de OGGz liggen worden in kleine stappen teruggelegd bij de gemeenten zodat de OGGz zich kan focussen op de eigen  kerntaak en expertise: mensen die zorg nodig hebben maar er niet om willen of kunnen vragen. Vanuit de commissie worden veel vragen gesteld o.a. over de gebruikte kleurencodes, oorzaak stijging cijfers huiselijk geweld in Appingedam, rol van de gemeente bij hulpverlening aan Vrouwen in de knel, Veilig Thuis en het 1 gezin, 1 plan en 1 hulpverlener principe. Wethouder Usmany en de heer Reith beantwoorden de gestelde vragen waarbij wethouder Usmany benadrukt dat in de afgelopen jaren goede stappen zijn gemaakt in Appingedam. De huidige OGGz structuur in combinatie met de zorgbalie leidt er  toe dat de huidige casussen in Appingedam inzichtelijk zijn en steeds meer zaken worden opgelost.

 

Griffier

 

 

Berichten uit de raadscommissie van 11 september 2017

Deze avond staan twee informatieve onderwerpen op de agenda van de commissie. De heer Hoefsloot, teamleider Publiek Vervoer geeft een presentatie over Publiek Vervoer en de heer Reith,  OGGz coördinator DAL geeft een toelichting op het jaarverslag 2016.

 

Publiek Vervoer

De heer Hoefsloot geeft aan de hand van een korte PowerPoint presentatie uitleg over de werkzaamheden van het projectbureau Publiek Vervoer. Hij gaat daarbij in op de actuele ontwikkelingen rondom de aanbesteding, de overbruggingsperiode na de definitieve gunning, het vastleggen van de samenwerkende partijen op dit onderwerp en de doorontwikkeling van Publiek Vervoer.

Onder Publiek Vervoer vallen alle vervoersvormen waar mensen met een Wmo-pas gebruik van kunnen maken, het leerlingenvervoer naar het speciaal onderwijs en een aantal kleinschalige vervoersvormen zoals de regiotaxi. Per 1 januari 2018 lopen de contracten voor deze vervoersvormen af. De gemeenten (Groningen en Drenthe) en provincies (Groningen en Drenthe) hebben samen met reizigers die gebruik maken van het betreffende vervoer, onderzocht hoe de verschillende vormen van vervoer beter kunnen. Aan de hand daarvan is een bestek voor de aanbesteding opgesteld. Eind augustus is de aanbestedingsperiode geëindigd en nu vindt de beoordeling van de offertes plaats. De verwachting is dat het aanbestedingsteam het gunningsrapport eind september aan de colleges ter besluitvorming uitbrengt. Door een kort geding is het aanbestedingstraject vertraagd en kan deze niet tijdig worden afgerond. Consequentie hiervan is dat voor het eerste kwartaal van 2018 met de huidige vervoerders gesprekken worden gevoerd over tijdelijke voortzetting van het vervoer om de continuïteit voor de reizigers te waarborgen.

De huidige samenwerking tussen gemeenten, provincies en het projectbureau zullen worden vastgelegd in een Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie. In oktober wordt hierover een voorstel aan de raden en staten voorgelegd. Ten slotte vertelt de heer Hoefsloot over de doorontwikkelingen die zijn opgestart. De commissieleden stellen vragen over het houden van een marktconsultatie, de duur van het nieuwe contract, hoe omgegaan wordt met het personeel bij een eventuele overheveling van vervoer en hoe de samenwerking met de buurgemeenten verloopt op dit onderwerp. De vragen worden beantwoord door de portefeuillehouder en de heer Hoefsloot. Tijdens de vragenronde wordt ook aandacht gevraagd voor een goede en regelmatige verbinding naar het nieuwe ziekenhuis. Wethouder Van Bostelen en de heer Hoefsloot geven aan dat dit niet onder Publiek Vervoer valt maar dat dit signaal bij de daarbij betrokken partijen bekend is en nogmaals zal worden doorgegeven.

 

Jaarverslag OGGz 2016

Erik Reith is sinds 1 april OGGz coördinator voor de DAL gemeenten.  OGGz staat voor Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en richt zicht op kwetsbare mensen die kampen met diverse problemen. In het voorjaar heeft de gemeenteraad het jaarverslag van 2016 van de OGGz ontvangen heeft het CDA gevraagd in een commissievergadering hierop een toelichting te krijgen . De heer Reith vertelt aan de hand van het jaarverslag hoe de OGGz werkt en met welke partners wordt samengewerkt. Het is een complex geheel van organisaties die op de één of andere manier met zorg te maken hebben. De lijst met schilpartners is niet uitputtend, nog steeds worden nieuwe partners toegevoegd. De OGGz heeft nauwe contacten met de gemeentelijke zorgloketten. Sommige taken die bij de OGGz liggen worden in kleine stappen teruggelegd bij de gemeenten zodat de OGGz zich kan focussen op de eigen  kerntaak en expertise: mensen die zorg nodig hebben maar er niet om willen of kunnen vragen. Vanuit de commissie worden veel vragen gesteld o.a. over de gebruikte kleurencodes, oorzaak stijging cijfers huiselijk geweld in Appingedam, rol van de gemeente bij hulpverlening aan Vrouwen in de knel, Veilig Thuis en het 1 gezin, 1 plan en 1 hulpverlener principe. Wethouder Usmany en de heer Reith beantwoorden de gestelde vragen waarbij wethouder Usmany benadrukt dat in de afgelopen jaren goede stappen zijn gemaakt in Appingedam. De huidige OGGz structuur in combinatie met de zorgbalie leidt er  toe dat de huidige casussen in Appingedam inzichtelijk zijn en steeds meer zaken worden opgelost.

 

Griffier

 

 

Berichten uit de raadscommissie van 11 september 2017

Deze avond staan twee informatieve onderwerpen op de agenda van de commissie. De heer Hoefsloot, teamleider Publiek Vervoer geeft een presentatie over Publiek Vervoer en de heer Reith,  OGGz coördinator DAL geeft een toelichting op het jaarverslag 2016.

 

Publiek Vervoer

De heer Hoefsloot geeft aan de hand van een korte PowerPoint presentatie uitleg over de werkzaamheden van het projectbureau Publiek Vervoer. Hij gaat daarbij in op de actuele ontwikkelingen rondom de aanbesteding, de overbruggingsperiode na de definitieve gunning, het vastleggen van de samenwerkende partijen op dit onderwerp en de doorontwikkeling van Publiek Vervoer.

Onder Publiek Vervoer vallen alle vervoersvormen waar mensen met een Wmo-pas gebruik van kunnen maken, het leerlingenvervoer naar het speciaal onderwijs en een aantal kleinschalige vervoersvormen zoals de regiotaxi. Per 1 januari 2018 lopen de contracten voor deze vervoersvormen af. De gemeenten (Groningen en Drenthe) en provincies (Groningen en Drenthe) hebben samen met reizigers die gebruik maken van het betreffende vervoer, onderzocht hoe de verschillende vormen van vervoer beter kunnen. Aan de hand daarvan is een bestek voor de aanbesteding opgesteld. Eind augustus is de aanbestedingsperiode geëindigd en nu vindt de beoordeling van de offertes plaats. De verwachting is dat het aanbestedingsteam het gunningsrapport eind september aan de colleges ter besluitvorming uitbrengt. Door een kort geding is het aanbestedingstraject vertraagd en kan deze niet tijdig worden afgerond. Consequentie hiervan is dat voor het eerste kwartaal van 2018 met de huidige vervoerders gesprekken worden gevoerd over tijdelijke voortzetting van het vervoer om de continuïteit voor de reizigers te waarborgen.

De huidige samenwerking tussen gemeenten, provincies en het projectbureau zullen worden vastgelegd in een Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie. In oktober wordt hierover een voorstel aan de raden en staten voorgelegd. Ten slotte vertelt de heer Hoefsloot over de doorontwikkelingen die zijn opgestart. De commissieleden stellen vragen over het houden van een marktconsultatie, de duur van het nieuwe contract, hoe omgegaan wordt met het personeel bij een eventuele overheveling van vervoer en hoe de samenwerking met de buurgemeenten verloopt op dit onderwerp. De vragen worden beantwoord door de portefeuillehouder en de heer Hoefsloot. Tijdens de vragenronde wordt ook aandacht gevraagd voor een goede en regelmatige verbinding naar het nieuwe ziekenhuis. Wethouder Van Bostelen en de heer Hoefsloot geven aan dat dit niet onder Publiek Vervoer valt maar dat dit signaal bij de daarbij betrokken partijen bekend is en nogmaals zal worden doorgegeven.

 

Jaarverslag OGGz 2016

Erik Reith is sinds 1 april OGGz coördinator voor de DAL gemeenten.  OGGz staat voor Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en richt zicht op kwetsbare mensen die kampen met diverse problemen. In het voorjaar heeft de gemeenteraad het jaarverslag van 2016 van de OGGz ontvangen heeft het CDA gevraagd in een commissievergadering hierop een toelichting te krijgen . De heer Reith vertelt aan de hand van het jaarverslag hoe de OGGz werkt en met welke partners wordt samengewerkt. Het is een complex geheel van organisaties die op de één of andere manier met zorg te maken hebben. De lijst met schilpartners is niet uitputtend, nog steeds worden nieuwe partners toegevoegd. De OGGz heeft nauwe contacten met de gemeentelijke zorgloketten. Sommige taken die bij de OGGz liggen worden in kleine stappen teruggelegd bij de gemeenten zodat de OGGz zich kan focussen op de eigen  kerntaak en expertise: mensen die zorg nodig hebben maar er niet om willen of kunnen vragen. Vanuit de commissie worden veel vragen gesteld o.a. over de gebruikte kleurencodes, oorzaak stijging cijfers huiselijk geweld in Appingedam, rol van de gemeente bij hulpverlening aan Vrouwen in de knel, Veilig Thuis en het 1 gezin, 1 plan en 1 hulpverlener principe. Wethouder Usmany en de heer Reith beantwoorden de gestelde vragen waarbij wethouder Usmany benadrukt dat in de afgelopen jaren goede stappen zijn gemaakt in Appingedam. De huidige OGGz structuur in combinatie met de zorgbalie leidt er  toe dat de huidige casussen in Appingedam inzichtelijk zijn en steeds meer zaken worden opgelost.

 

Griffier

 

 

Berichten uit de raadscommissie van 11 september 2017

Deze avond staan twee informatieve onderwerpen op de agenda van de commissie. De heer Hoefsloot, teamleider Publiek Vervoer geeft een presentatie over Publiek Vervoer en de heer Reith,  OGGz coördinator DAL geeft een toelichting op het jaarverslag 2016.

 

Publiek Vervoer

De heer Hoefsloot geeft aan de hand van een korte PowerPoint presentatie uitleg over de werkzaamheden van het projectbureau Publiek Vervoer. Hij gaat daarbij in op de actuele ontwikkelingen rondom de aanbesteding, de overbruggingsperiode na de definitieve gunning, het vastleggen van de samenwerkende partijen op dit onderwerp en de doorontwikkeling van Publiek Vervoer.

Onder Publiek Vervoer vallen alle vervoersvormen waar mensen met een Wmo-pas gebruik van kunnen maken, het leerlingenvervoer naar het speciaal onderwijs en een aantal kleinschalige vervoersvormen zoals de regiotaxi. Per 1 januari 2018 lopen de contracten voor deze vervoersvormen af. De gemeenten (Groningen en Drenthe) en provincies (Groningen en Drenthe) hebben samen met reizigers die gebruik maken van het betreffende vervoer, onderzocht hoe de verschillende vormen van vervoer beter kunnen. Aan de hand daarvan is een bestek voor de aanbesteding opgesteld. Eind augustus is de aanbestedingsperiode geëindigd en nu vindt de beoordeling van de offertes plaats. De verwachting is dat het aanbestedingsteam het gunningsrapport eind september aan de colleges ter besluitvorming uitbrengt. Door een kort geding is het aanbestedingstraject vertraagd en kan deze niet tijdig worden afgerond. Consequentie hiervan is dat voor het eerste kwartaal van 2018 met de huidige vervoerders gesprekken worden gevoerd over tijdelijke voortzetting van het vervoer om de continuïteit voor de reizigers te waarborgen.

De huidige samenwerking tussen gemeenten, provincies en het projectbureau zullen worden vastgelegd in een Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie. In oktober wordt hierover een voorstel aan de raden en staten voorgelegd. Ten slotte vertelt de heer Hoefsloot over de doorontwikkelingen die zijn opgestart. De commissieleden stellen vragen over het houden van een marktconsultatie, de duur van het nieuwe contract, hoe omgegaan wordt met het personeel bij een eventuele overheveling van vervoer en hoe de samenwerking met de buurgemeenten verloopt op dit onderwerp. De vragen worden beantwoord door de portefeuillehouder en de heer Hoefsloot. Tijdens de vragenronde wordt ook aandacht gevraagd voor een goede en regelmatige verbinding naar het nieuwe ziekenhuis. Wethouder Van Bostelen en de heer Hoefsloot geven aan dat dit niet onder Publiek Vervoer valt maar dat dit signaal bij de daarbij betrokken partijen bekend is en nogmaals zal worden doorgegeven.

 

Jaarverslag OGGz 2016

Erik Reith is sinds 1 april OGGz coördinator voor de DAL gemeenten.  OGGz staat voor Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en richt zicht op kwetsbare mensen die kampen met diverse problemen. In het voorjaar heeft de gemeenteraad het jaarverslag van 2016 van de OGGz ontvangen heeft het CDA gevraagd in een commissievergadering hierop een toelichting te krijgen . De heer Reith vertelt aan de hand van het jaarverslag hoe de OGGz werkt en met welke partners wordt samengewerkt. Het is een complex geheel van organisaties die op de één of andere manier met zorg te maken hebben. De lijst met schilpartners is niet uitputtend, nog steeds worden nieuwe partners toegevoegd. De OGGz heeft nauwe contacten met de gemeentelijke zorgloketten. Sommige taken die bij de OGGz liggen worden in kleine stappen teruggelegd bij de gemeenten zodat de OGGz zich kan focussen op de eigen  kerntaak en expertise: mensen die zorg nodig hebben maar er niet om willen of kunnen vragen. Vanuit de commissie worden veel vragen gesteld o.a. over de gebruikte kleurencodes, oorzaak stijging cijfers huiselijk geweld in Appingedam, rol van de gemeente bij hulpverlening aan Vrouwen in de knel, Veilig Thuis en het 1 gezin, 1 plan en 1 hulpverlener principe. Wethouder Usmany en de heer Reith beantwoorden de gestelde vragen waarbij wethouder Usmany benadrukt dat in de afgelopen jaren goede stappen zijn gemaakt in Appingedam. De huidige OGGz structuur in combinatie met de zorgbalie leidt er  toe dat de huidige casussen in Appingedam inzichtelijk zijn en steeds meer zaken worden opgelost.

 

Griffier

 

 

Berichten uit de raadscommissie van 11 september 2017

Deze avond staan twee informatieve onderwerpen op de agenda van de commissie. De heer Hoefsloot, teamleider Publiek Vervoer geeft een presentatie over Publiek Vervoer en de heer Reith,  OGGz coördinator DAL geeft een toelichting op het jaarverslag 2016.

 

Publiek Vervoer

De heer Hoefsloot geeft aan de hand van een korte PowerPoint presentatie uitleg over de werkzaamheden van het projectbureau Publiek Vervoer. Hij gaat daarbij in op de actuele ontwikkelingen rondom de aanbesteding, de overbruggingsperiode na de definitieve gunning, het vastleggen van de samenwerkende partijen op dit onderwerp en de doorontwikkeling van Publiek Vervoer.

Onder Publiek Vervoer vallen alle vervoersvormen waar mensen met een Wmo-pas gebruik van kunnen maken, het leerlingenvervoer naar het speciaal onderwijs en een aantal kleinschalige vervoersvormen zoals de regiotaxi. Per 1 januari 2018 lopen de contracten voor deze vervoersvormen af. De gemeenten (Groningen en Drenthe) en provincies (Groningen en Drenthe) hebben samen met reizigers die gebruik maken van het betreffende vervoer, onderzocht hoe de verschillende vormen van vervoer beter kunnen. Aan de hand daarvan is een bestek voor de aanbesteding opgesteld. Eind augustus is de aanbestedingsperiode geëindigd en nu vindt de beoordeling van de offertes plaats. De verwachting is dat het aanbestedingsteam het gunningsrapport eind september aan de colleges ter besluitvorming uitbrengt. Door een kort geding is het aanbestedingstraject vertraagd en kan deze niet tijdig worden afgerond. Consequentie hiervan is dat voor het eerste kwartaal van 2018 met de huidige vervoerders gesprekken worden gevoerd over tijdelijke voortzetting van het vervoer om de continuïteit voor de reizigers te waarborgen.

De huidige samenwerking tussen gemeenten, provincies en het projectbureau zullen worden vastgelegd in een Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie. In oktober wordt hierover een voorstel aan de raden en staten voorgelegd. Ten slotte vertelt de heer Hoefsloot over de doorontwikkelingen die zijn opgestart. De commissieleden stellen vragen over het houden van een marktconsultatie, de duur van het nieuwe contract, hoe omgegaan wordt met het personeel bij een eventuele overheveling van vervoer en hoe de samenwerking met de buurgemeenten verloopt op dit onderwerp. De vragen worden beantwoord door de portefeuillehouder en de heer Hoefsloot. Tijdens de vragenronde wordt ook aandacht gevraagd voor een goede en regelmatige verbinding naar het nieuwe ziekenhuis. Wethouder Van Bostelen en de heer Hoefsloot geven aan dat dit niet onder Publiek Vervoer valt maar dat dit signaal bij de daarbij betrokken partijen bekend is en nogmaals zal worden doorgegeven.

 

Jaarverslag OGGz 2016

Erik Reith is sinds 1 april OGGz coördinator voor de DAL gemeenten.  OGGz staat voor Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en richt zicht op kwetsbare mensen die kampen met diverse problemen. In het voorjaar heeft de gemeenteraad het jaarverslag van 2016 van de OGGz ontvangen heeft het CDA gevraagd in een commissievergadering hierop een toelichting te krijgen . De heer Reith vertelt aan de hand van het jaarverslag hoe de OGGz werkt en met welke partners wordt samengewerkt. Het is een complex geheel van organisaties die op de één of andere manier met zorg te maken hebben. De lijst met schilpartners is niet uitputtend, nog steeds worden nieuwe partners toegevoegd. De OGGz heeft nauwe contacten met de gemeentelijke zorgloketten. Sommige taken die bij de OGGz liggen worden in kleine stappen teruggelegd bij de gemeenten zodat de OGGz zich kan focussen op de eigen  kerntaak en expertise: mensen die zorg nodig hebben maar er niet om willen of kunnen vragen. Vanuit de commissie worden veel vragen gesteld o.a. over de gebruikte kleurencodes, oorzaak stijging cijfers huiselijk geweld in Appingedam, rol van de gemeente bij hulpverlening aan Vrouwen in de knel, Veilig Thuis en het 1 gezin, 1 plan en 1 hulpverlener principe. Wethouder Usmany en de heer Reith beantwoorden de gestelde vragen waarbij wethouder Usmany benadrukt dat in de afgelopen jaren goede stappen zijn gemaakt in Appingedam. De huidige OGGz structuur in combinatie met de zorgbalie leidt er  toe dat de huidige casussen in Appingedam inzichtelijk zijn en steeds meer zaken worden opgelost.

 

Griffier

 

 

Berichten uit de raadscommissie van 11 september 2017

Deze avond staan twee informatieve onderwerpen op de agenda van de commissie. De heer Hoefsloot, teamleider Publiek Vervoer geeft een presentatie over Publiek Vervoer en de heer Reith,  OGGz coördinator DAL geeft een toelichting op het jaarverslag 2016.

 

Publiek Vervoer

De heer Hoefsloot geeft aan de hand van een korte PowerPoint presentatie uitleg over de werkzaamheden van het projectbureau Publiek Vervoer. Hij gaat daarbij in op de actuele ontwikkelingen rondom de aanbesteding, de overbruggingsperiode na de definitieve gunning, het vastleggen van de samenwerkende partijen op dit onderwerp en de doorontwikkeling van Publiek Vervoer.

Onder Publiek Vervoer vallen alle vervoersvormen waar mensen met een Wmo-pas gebruik van kunnen maken, het leerlingenvervoer naar het speciaal onderwijs en een aantal kleinschalige vervoersvormen zoals de regiotaxi. Per 1 januari 2018 lopen de contracten voor deze vervoersvormen af. De gemeenten (Groningen en Drenthe) en provincies (Groningen en Drenthe) hebben samen met reizigers die gebruik maken van het betreffende vervoer, onderzocht hoe de verschillende vormen van vervoer beter kunnen. Aan de hand daarvan is een bestek voor de aanbesteding opgesteld. Eind augustus is de aanbestedingsperiode geëindigd en nu vindt de beoordeling van de offertes plaats. De verwachting is dat het aanbestedingsteam het gunningsrapport eind september aan de colleges ter besluitvorming uitbrengt. Door een kort geding is het aanbestedingstraject vertraagd en kan deze niet tijdig worden afgerond. Consequentie hiervan is dat voor het eerste kwartaal van 2018 met de huidige vervoerders gesprekken worden gevoerd over tijdelijke voortzetting van het vervoer om de continuïteit voor de reizigers te waarborgen.

De huidige samenwerking tussen gemeenten, provincies en het projectbureau zullen worden vastgelegd in een Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie. In oktober wordt hierover een voorstel aan de raden en staten voorgelegd. Ten slotte vertelt de heer Hoefsloot over de doorontwikkelingen die zijn opgestart. De commissieleden stellen vragen over het houden van een marktconsultatie, de duur van het nieuwe contract, hoe omgegaan wordt met het personeel bij een eventuele overheveling van vervoer en hoe de samenwerking met de buurgemeenten verloopt op dit onderwerp. De vragen worden beantwoord door de portefeuillehouder en de heer Hoefsloot. Tijdens de vragenronde wordt ook aandacht gevraagd voor een goede en regelmatige verbinding naar het nieuwe ziekenhuis. Wethouder Van Bostelen en de heer Hoefsloot geven aan dat dit niet onder Publiek Vervoer valt maar dat dit signaal bij de daarbij betrokken partijen bekend is en nogmaals zal worden doorgegeven.

 

Jaarverslag OGGz 2016

Erik Reith is sinds 1 april OGGz coördinator voor de DAL gemeenten.  OGGz staat voor Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en richt zicht op kwetsbare mensen die kampen met diverse problemen. In het voorjaar heeft de gemeenteraad het jaarverslag van 2016 van de OGGz ontvangen heeft het CDA gevraagd in een commissievergadering hierop een toelichting te krijgen . De heer Reith vertelt aan de hand van het jaarverslag hoe de OGGz werkt en met welke partners wordt samengewerkt. Het is een complex geheel van organisaties die op de één of andere manier met zorg te maken hebben. De lijst met schilpartners is niet uitputtend, nog steeds worden nieuwe partners toegevoegd. De OGGz heeft nauwe contacten met de gemeentelijke zorgloketten. Sommige taken die bij de OGGz liggen worden in kleine stappen teruggelegd bij de gemeenten zodat de OGGz zich kan focussen op de eigen  kerntaak en expertise: mensen die zorg nodig hebben maar er niet om willen of kunnen vragen. Vanuit de commissie worden veel vragen gesteld o.a. over de gebruikte kleurencodes, oorzaak stijging cijfers huiselijk geweld in Appingedam, rol van de gemeente bij hulpverlening aan Vrouwen in de knel, Veilig Thuis en het 1 gezin, 1 plan en 1 hulpverlener principe. Wethouder Usmany en de heer Reith beantwoorden de gestelde vragen waarbij wethouder Usmany benadrukt dat in de afgelopen jaren goede stappen zijn gemaakt in Appingedam. De huidige OGGz structuur in combinatie met de zorgbalie leidt er  toe dat de huidige casussen in Appingedam inzichtelijk zijn en steeds meer zaken worden opgelost.

 

Griffier

 

 

Berichten uit de raadscommissie van 11 september 2017

Deze avond staan twee informatieve onderwerpen op de agenda van de commissie. De heer Hoefsloot, teamleider Publiek Vervoer geeft een presentatie over Publiek Vervoer en de heer Reith,  OGGz coördinator DAL geeft een toelichting op het jaarverslag 2016.

 

Publiek Vervoer

De heer Hoefsloot geeft aan de hand van een korte PowerPoint presentatie uitleg over de werkzaamheden van het projectbureau Publiek Vervoer. Hij gaat daarbij in op de actuele ontwikkelingen rondom de aanbesteding, de overbruggingsperiode na de definitieve gunning, het vastleggen van de samenwerkende partijen op dit onderwerp en de doorontwikkeling van Publiek Vervoer.

Onder Publiek Vervoer vallen alle vervoersvormen waar mensen met een Wmo-pas gebruik van kunnen maken, het leerlingenvervoer naar het speciaal onderwijs en een aantal kleinschalige vervoersvormen zoals de regiotaxi. Per 1 januari 2018 lopen de contracten voor deze vervoersvormen af. De gemeenten (Groningen en Drenthe) en provincies (Groningen en Drenthe) hebben samen met reizigers die gebruik maken van het betreffende vervoer, onderzocht hoe de verschillende vormen van vervoer beter kunnen. Aan de hand daarvan is een bestek voor de aanbesteding opgesteld. Eind augustus is de aanbestedingsperiode geëindigd en nu vindt de beoordeling van de offertes plaats. De verwachting is dat het aanbestedingsteam het gunningsrapport eind september aan de colleges ter besluitvorming uitbrengt. Door een kort geding is het aanbestedingstraject vertraagd en kan deze niet tijdig worden afgerond. Consequentie hiervan is dat voor het eerste kwartaal van 2018 met de huidige vervoerders gesprekken worden gevoerd over tijdelijke voortzetting van het vervoer om de continuïteit voor de reizigers te waarborgen.

De huidige samenwerking tussen gemeenten, provincies en het projectbureau zullen worden vastgelegd in een Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie. In oktober wordt hierover een voorstel aan de raden en staten voorgelegd. Ten slotte vertelt de heer Hoefsloot over de doorontwikkelingen die zijn opgestart. De commissieleden stellen vragen over het houden van een marktconsultatie, de duur van het nieuwe contract, hoe omgegaan wordt met het personeel bij een eventuele overheveling van vervoer en hoe de samenwerking met de buurgemeenten verloopt op dit onderwerp. De vragen worden beantwoord door de portefeuillehouder en de heer Hoefsloot. Tijdens de vragenronde wordt ook aandacht gevraagd voor een goede en regelmatige verbinding naar het nieuwe ziekenhuis. Wethouder Van Bostelen en de heer Hoefsloot geven aan dat dit niet onder Publiek Vervoer valt maar dat dit signaal bij de daarbij betrokken partijen bekend is en nogmaals zal worden doorgegeven.

 

Jaarverslag OGGz 2016

Erik Reith is sinds 1 april OGGz coördinator voor de DAL gemeenten.  OGGz staat voor Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en richt zicht op kwetsbare mensen die kampen met diverse problemen. In het voorjaar heeft de gemeenteraad het jaarverslag van 2016 van de OGGz ontvangen heeft het CDA gevraagd in een commissievergadering hierop een toelichting te krijgen . De heer Reith vertelt aan de hand van het jaarverslag hoe de OGGz werkt en met welke partners wordt samengewerkt. Het is een complex geheel van organisaties die op de één of andere manier met zorg te maken hebben. De lijst met schilpartners is niet uitputtend, nog steeds worden nieuwe partners toegevoegd. De OGGz heeft nauwe contacten met de gemeentelijke zorgloketten. Sommige taken die bij de OGGz liggen worden in kleine stappen teruggelegd bij de gemeenten zodat de OGGz zich kan focussen op de eigen  kerntaak en expertise: mensen die zorg nodig hebben maar er niet om willen of kunnen vragen. Vanuit de commissie worden veel vragen gesteld o.a. over de gebruikte kleurencodes, oorzaak stijging cijfers huiselijk geweld in Appingedam, rol van de gemeente bij hulpverlening aan Vrouwen in de knel, Veilig Thuis en het 1 gezin, 1 plan en 1 hulpverlener principe. Wethouder Usmany en de heer Reith beantwoorden de gestelde vragen waarbij wethouder Usmany benadrukt dat in de afgelopen jaren goede stappen zijn gemaakt in Appingedam. De huidige OGGz structuur in combinatie met de zorgbalie leidt er  toe dat de huidige casussen in Appingedam inzichtelijk zijn en steeds meer zaken worden opgelost.

 

Griffier

 

 

Berichten uit de raadscommissie van 11 september 2017

Deze avond staan twee informatieve onderwerpen op de agenda van de commissie. De heer Hoefsloot, teamleider Publiek Vervoer geeft een presentatie over Publiek Vervoer en de heer Reith,  OGGz coördinator DAL geeft een toelichting op het jaarverslag 2016.

 

Publiek Vervoer

De heer Hoefsloot geeft aan de hand van een korte PowerPoint presentatie uitleg over de werkzaamheden van het projectbureau Publiek Vervoer. Hij gaat daarbij in op de actuele ontwikkelingen rondom de aanbesteding, de overbruggingsperiode na de definitieve gunning, het vastleggen van de samenwerkende partijen op dit onderwerp en de doorontwikkeling van Publiek Vervoer.

Onder Publiek Vervoer vallen alle vervoersvormen waar mensen met een Wmo-pas gebruik van kunnen maken, het leerlingenvervoer naar het speciaal onderwijs en een aantal kleinschalige vervoersvormen zoals de regiotaxi. Per 1 januari 2018 lopen de contracten voor deze vervoersvormen af. De gemeenten (Groningen en Drenthe) en provincies (Groningen en Drenthe) hebben samen met reizigers die gebruik maken van het betreffende vervoer, onderzocht hoe de verschillende vormen van vervoer beter kunnen. Aan de hand daarvan is een bestek voor de aanbesteding opgesteld. Eind augustus is de aanbestedingsperiode geëindigd en nu vindt de beoordeling van de offertes plaats. De verwachting is dat het aanbestedingsteam het gunningsrapport eind september aan de colleges ter besluitvorming uitbrengt. Door een kort geding is het aanbestedingstraject vertraagd en kan deze niet tijdig worden afgerond. Consequentie hiervan is dat voor het eerste kwartaal van 2018 met de huidige vervoerders gesprekken worden gevoerd over tijdelijke voortzetting van het vervoer om de continuïteit voor de reizigers te waarborgen.

De huidige samenwerking tussen gemeenten, provincies en het projectbureau zullen worden vastgelegd in een Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie. In oktober wordt hierover een voorstel aan de raden en staten voorgelegd. Ten slotte vertelt de heer Hoefsloot over de doorontwikkelingen die zijn opgestart. De commissieleden stellen vragen over het houden van een marktconsultatie, de duur van het nieuwe contract, hoe omgegaan wordt met het personeel bij een eventuele overheveling van vervoer en hoe de samenwerking met de buurgemeenten verloopt op dit onderwerp. De vragen worden beantwoord door de portefeuillehouder en de heer Hoefsloot. Tijdens de vragenronde wordt ook aandacht gevraagd voor een goede en regelmatige verbinding naar het nieuwe ziekenhuis. Wethouder Van Bostelen en de heer Hoefsloot geven aan dat dit niet onder Publiek Vervoer valt maar dat dit signaal bij de daarbij betrokken partijen bekend is en nogmaals zal worden doorgegeven.

 

Jaarverslag OGGz 2016

Erik Reith is sinds 1 april OGGz coördinator voor de DAL gemeenten.  OGGz staat voor Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en richt zicht op kwetsbare mensen die kampen met diverse problemen. In het voorjaar heeft de gemeenteraad het jaarverslag van 2016 van de OGGz ontvangen heeft het CDA gevraagd in een commissievergadering hierop een toelichting te krijgen . De heer Reith vertelt aan de hand van het jaarverslag hoe de OGGz werkt en met welke partners wordt samengewerkt. Het is een complex geheel van organisaties die op de één of andere manier met zorg te maken hebben. De lijst met schilpartners is niet uitputtend, nog steeds worden nieuwe partners toegevoegd. De OGGz heeft nauwe contacten met de gemeentelijke zorgloketten. Sommige taken die bij de OGGz liggen worden in kleine stappen teruggelegd bij de gemeenten zodat de OGGz zich kan focussen op de eigen  kerntaak en expertise: mensen die zorg nodig hebben maar er niet om willen of kunnen vragen. Vanuit de commissie worden veel vragen gesteld o.a. over de gebruikte kleurencodes, oorzaak stijging cijfers huiselijk geweld in Appingedam, rol van de gemeente bij hulpverlening aan Vrouwen in de knel, Veilig Thuis en het 1 gezin, 1 plan en 1 hulpverlener principe. Wethouder Usmany en de heer Reith beantwoorden de gestelde vragen waarbij wethouder Usmany benadrukt dat in de afgelopen jaren goede stappen zijn gemaakt in Appingedam. De huidige OGGz structuur in combinatie met de zorgbalie leidt er  toe dat de huidige casussen in Appingedam inzichtelijk zijn en steeds meer zaken worden opgelost.

 

Griffier

 

 

Berichten uit de raadscommissie van 11 september 2017

Deze avond staan twee informatieve onderwerpen op de agenda van de commissie. De heer Hoefsloot, teamleider Publiek Vervoer geeft een presentatie over Publiek Vervoer en de heer Reith,  OGGz coördinator DAL geeft een toelichting op het jaarverslag 2016.

 

Publiek Vervoer

De heer Hoefsloot geeft aan de hand van een korte PowerPoint presentatie uitleg over de werkzaamheden van het projectbureau Publiek Vervoer. Hij gaat daarbij in op de actuele ontwikkelingen rondom de aanbesteding, de overbruggingsperiode na de definitieve gunning, het vastleggen van de samenwerkende partijen op dit onderwerp en de doorontwikkeling van Publiek Vervoer.

Onder Publiek Vervoer vallen alle vervoersvormen waar mensen met een Wmo-pas gebruik van kunnen maken, het leerlingenvervoer naar het speciaal onderwijs en een aantal kleinschalige vervoersvormen zoals de regiotaxi. Per 1 januari 2018 lopen de contracten voor deze vervoersvormen af. De gemeenten (Groningen en Drenthe) en provincies (Groningen en Drenthe) hebben samen met reizigers die gebruik maken van het betreffende vervoer, onderzocht hoe de verschillende vormen van vervoer beter kunnen. Aan de hand daarvan is een bestek voor de aanbesteding opgesteld. Eind augustus is de aanbestedingsperiode geëindigd en nu vindt de beoordeling van de offertes plaats. De verwachting is dat het aanbestedingsteam het gunningsrapport eind september aan de colleges ter besluitvorming uitbrengt. Door een kort geding is het aanbestedingstraject vertraagd en kan deze niet tijdig worden afgerond. Consequentie hiervan is dat voor het eerste kwartaal van 2018 met de huidige vervoerders gesprekken worden gevoerd over tijdelijke voortzetting van het vervoer om de continuïteit voor de reizigers te waarborgen.

De huidige samenwerking tussen gemeenten, provincies en het projectbureau zullen worden vastgelegd in een Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie. In oktober wordt hierover een voorstel aan de raden en staten voorgelegd. Ten slotte vertelt de heer Hoefsloot over de doorontwikkelingen die zijn opgestart. De commissieleden stellen vragen over het houden van een marktconsultatie, de duur van het nieuwe contract, hoe omgegaan wordt met het personeel bij een eventuele overheveling van vervoer en hoe de samenwerking met de buurgemeenten verloopt op dit onderwerp. De vragen worden beantwoord door de portefeuillehouder en de heer Hoefsloot. Tijdens de vragenronde wordt ook aandacht gevraagd voor een goede en regelmatige verbinding naar het nieuwe ziekenhuis. Wethouder Van Bostelen en de heer Hoefsloot geven aan dat dit niet onder Publiek Vervoer valt maar dat dit signaal bij de daarbij betrokken partijen bekend is en nogmaals zal worden doorgegeven.

 

Jaarverslag OGGz 2016

Erik Reith is sinds 1 april OGGz coördinator voor de DAL gemeenten.  OGGz staat voor Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en richt zicht op kwetsbare mensen die kampen met diverse problemen. In het voorjaar heeft de gemeenteraad het jaarverslag van 2016 van de OGGz ontvangen heeft het CDA gevraagd in een commissievergadering hierop een toelichting te krijgen . De heer Reith vertelt aan de hand van het jaarverslag hoe de OGGz werkt en met welke partners wordt samengewerkt. Het is een complex geheel van organisaties die op de één of andere manier met zorg te maken hebben. De lijst met schilpartners is niet uitputtend, nog steeds worden nieuwe partners toegevoegd. De OGGz heeft nauwe contacten met de gemeentelijke zorgloketten. Sommige taken die bij de OGGz liggen worden in kleine stappen teruggelegd bij de gemeenten zodat de OGGz zich kan focussen op de eigen  kerntaak en expertise: mensen die zorg nodig hebben maar er niet om willen of kunnen vragen. Vanuit de commissie worden veel vragen gesteld o.a. over de gebruikte kleurencodes, oorzaak stijging cijfers huiselijk geweld in Appingedam, rol van de gemeente bij hulpverlening aan Vrouwen in de knel, Veilig Thuis en het 1 gezin, 1 plan en 1 hulpverlener principe. Wethouder Usmany en de heer Reith beantwoorden de gestelde vragen waarbij wethouder Usmany benadrukt dat in de afgelopen jaren goede stappen zijn gemaakt in Appingedam. De huidige OGGz structuur in combinatie met de zorgbalie leidt er  toe dat de huidige casussen in Appingedam inzichtelijk zijn en steeds meer zaken worden opgelost.

 

Griffier

 

 

Berichten uit de raadscommissie van 11 september 2017

Deze avond staan twee informatieve onderwerpen op de agenda van de commissie. De heer Hoefsloot, teamleider Publiek Vervoer geeft een presentatie over Publiek Vervoer en de heer Reith,  OGGz coördinator DAL geeft een toelichting op het jaarverslag 2016.

 

Publiek Vervoer

De heer Hoefsloot geeft aan de hand van een korte PowerPoint presentatie uitleg over de werkzaamheden van het projectbureau Publiek Vervoer. Hij gaat daarbij in op de actuele ontwikkelingen rondom de aanbesteding, de overbruggingsperiode na de definitieve gunning, het vastleggen van de samenwerkende partijen op dit onderwerp en de doorontwikkeling van Publiek Vervoer.

Onder Publiek Vervoer vallen alle vervoersvormen waar mensen met een Wmo-pas gebruik van kunnen maken, het leerlingenvervoer naar het speciaal onderwijs en een aantal kleinschalige vervoersvormen zoals de regiotaxi. Per 1 januari 2018 lopen de contracten voor deze vervoersvormen af. De gemeenten (Groningen en Drenthe) en provincies (Groningen en Drenthe) hebben samen met reizigers die gebruik maken van het betreffende vervoer, onderzocht hoe de verschillende vormen van vervoer beter kunnen. Aan de hand daarvan is een bestek voor de aanbesteding opgesteld. Eind augustus is de aanbestedingsperiode geëindigd en nu vindt de beoordeling van de offertes plaats. De verwachting is dat het aanbestedingsteam het gunningsrapport eind september aan de colleges ter besluitvorming uitbrengt. Door een kort geding is het aanbestedingstraject vertraagd en kan deze niet tijdig worden afgerond. Consequentie hiervan is dat voor het eerste kwartaal van 2018 met de huidige vervoerders gesprekken worden gevoerd over tijdelijke voortzetting van het vervoer om de continuïteit voor de reizigers te waarborgen.

De huidige samenwerking tussen gemeenten, provincies en het projectbureau zullen worden vastgelegd in een Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie. In oktober wordt hierover een voorstel aan de raden en staten voorgelegd. Ten slotte vertelt de heer Hoefsloot over de doorontwikkelingen die zijn opgestart. De commissieleden stellen vragen over het houden van een marktconsultatie, de duur van het nieuwe contract, hoe omgegaan wordt met het personeel bij een eventuele overheveling van vervoer en hoe de samenwerking met de buurgemeenten verloopt op dit onderwerp. De vragen worden beantwoord door de portefeuillehouder en de heer Hoefsloot. Tijdens de vragenronde wordt ook aandacht gevraagd voor een goede en regelmatige verbinding naar het nieuwe ziekenhuis. Wethouder Van Bostelen en de heer Hoefsloot geven aan dat dit niet onder Publiek Vervoer valt maar dat dit signaal bij de daarbij betrokken partijen bekend is en nogmaals zal worden doorgegeven.

 

Jaarverslag OGGz 2016

Erik Reith is sinds 1 april OGGz coördinator voor de DAL gemeenten.  OGGz staat voor Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en richt zicht op kwetsbare mensen die kampen met diverse problemen. In het voorjaar heeft de gemeenteraad het jaarverslag van 2016 van de OGGz ontvangen heeft het CDA gevraagd in een commissievergadering hierop een toelichting te krijgen . De heer Reith vertelt aan de hand van het jaarverslag hoe de OGGz werkt en met welke partners wordt samengewerkt. Het is een complex geheel van organisaties die op de één of andere manier met zorg te maken hebben. De lijst met schilpartners is niet uitputtend, nog steeds worden nieuwe partners toegevoegd. De OGGz heeft nauwe contacten met de gemeentelijke zorgloketten. Sommige taken die bij de OGGz liggen worden in kleine stappen teruggelegd bij de gemeenten zodat de OGGz zich kan focussen op de eigen  kerntaak en expertise: mensen die zorg nodig hebben maar er niet om willen of kunnen vragen. Vanuit de commissie worden veel vragen gesteld o.a. over de gebruikte kleurencodes, oorzaak stijging cijfers huiselijk geweld in Appingedam, rol van de gemeente bij hulpverlening aan Vrouwen in de knel, Veilig Thuis en het 1 gezin, 1 plan en 1 hulpverlener principe. Wethouder Usmany en de heer Reith beantwoorden de gestelde vragen waarbij wethouder Usmany benadrukt dat in de afgelopen jaren goede stappen zijn gemaakt in Appingedam. De huidige OGGz structuur in combinatie met de zorgbalie leidt er  toe dat de huidige casussen in Appingedam inzichtelijk zijn en steeds meer zaken worden opgelost.

 

Griffier

 

 

Berichten uit de raadscommissie van 11 september 2017

Deze avond staan twee informatieve onderwerpen op de agenda van de commissie. De heer Hoefsloot, teamleider Publiek Vervoer geeft een presentatie over Publiek Vervoer en de heer Reith,  OGGz coördinator DAL geeft een toelichting op het jaarverslag 2016.

 

Publiek Vervoer

De heer Hoefsloot geeft aan de hand van een korte PowerPoint presentatie uitleg over de werkzaamheden van het projectbureau Publiek Vervoer. Hij gaat daarbij in op de actuele ontwikkelingen rondom de aanbesteding, de overbruggingsperiode na de definitieve gunning, het vastleggen van de samenwerkende partijen op dit onderwerp en de doorontwikkeling van Publiek Vervoer.

Onder Publiek Vervoer vallen alle vervoersvormen waar mensen met een Wmo-pas gebruik van kunnen maken, het leerlingenvervoer naar het speciaal onderwijs en een aantal kleinschalige vervoersvormen zoals de regiotaxi. Per 1 januari 2018 lopen de contracten voor deze vervoersvormen af. De gemeenten (Groningen en Drenthe) en provincies (Groningen en Drenthe) hebben samen met reizigers die gebruik maken van het betreffende vervoer, onderzocht hoe de verschillende vormen van vervoer beter kunnen. Aan de hand daarvan is een bestek voor de aanbesteding opgesteld. Eind augustus is de aanbestedingsperiode geëindigd en nu vindt de beoordeling van de offertes plaats. De verwachting is dat het aanbestedingsteam het gunningsrapport eind september aan de colleges ter besluitvorming uitbrengt. Door een kort geding is het aanbestedingstraject vertraagd en kan deze niet tijdig worden afgerond. Consequentie hiervan is dat voor het eerste kwartaal van 2018 met de huidige vervoerders gesprekken worden gevoerd over tijdelijke voortzetting van het vervoer om de continuïteit voor de reizigers te waarborgen.

De huidige samenwerking tussen gemeenten, provincies en het projectbureau zullen worden vastgelegd in een Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie. In oktober wordt hierover een voorstel aan de raden en staten voorgelegd. Ten slotte vertelt de heer Hoefsloot over de doorontwikkelingen die zijn opgestart. De commissieleden stellen vragen over het houden van een marktconsultatie, de duur van het nieuwe contract, hoe omgegaan wordt met het personeel bij een eventuele overheveling van vervoer en hoe de samenwerking met de buurgemeenten verloopt op dit onderwerp. De vragen worden beantwoord door de portefeuillehouder en de heer Hoefsloot. Tijdens de vragenronde wordt ook aandacht gevraagd voor een goede en regelmatige verbinding naar het nieuwe ziekenhuis. Wethouder Van Bostelen en de heer Hoefsloot geven aan dat dit niet onder Publiek Vervoer valt maar dat dit signaal bij de daarbij betrokken partijen bekend is en nogmaals zal worden doorgegeven.

 

Jaarverslag OGGz 2016

Erik Reith is sinds 1 april OGGz coördinator voor de DAL gemeenten.  OGGz staat voor Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en richt zicht op kwetsbare mensen die kampen met diverse problemen. In het voorjaar heeft de gemeenteraad het jaarverslag van 2016 van de OGGz ontvangen heeft het CDA gevraagd in een commissievergadering hierop een toelichting te krijgen . De heer Reith vertelt aan de hand van het jaarverslag hoe de OGGz werkt en met welke partners wordt samengewerkt. Het is een complex geheel van organisaties die op de één of andere manier met zorg te maken hebben. De lijst met schilpartners is niet uitputtend, nog steeds worden nieuwe partners toegevoegd. De OGGz heeft nauwe contacten met de gemeentelijke zorgloketten. Sommige taken die bij de OGGz liggen worden in kleine stappen teruggelegd bij de gemeenten zodat de OGGz zich kan focussen op de eigen  kerntaak en expertise: mensen die zorg nodig hebben maar er niet om willen of kunnen vragen. Vanuit de commissie worden veel vragen gesteld o.a. over de gebruikte kleurencodes, oorzaak stijging cijfers huiselijk geweld in Appingedam, rol van de gemeente bij hulpverlening aan Vrouwen in de knel, Veilig Thuis en het 1 gezin, 1 plan en 1 hulpverlener principe. Wethouder Usmany en de heer Reith beantwoorden de gestelde vragen waarbij wethouder Usmany benadrukt dat in de afgelopen jaren goede stappen zijn gemaakt in Appingedam. De huidige OGGz structuur in combinatie met de zorgbalie leidt er  toe dat de huidige casussen in Appingedam inzichtelijk zijn en steeds meer zaken worden opgelost.

 

Griffier

 

 

Berichten uit de raadscommissie van 11 september 2017

Deze avond staan twee informatieve onderwerpen op de agenda van de commissie. De heer Hoefsloot, teamleider Publiek Vervoer geeft een presentatie over Publiek Vervoer en de heer Reith,  OGGz coördinator DAL geeft een toelichting op het jaarverslag 2016.

 

Publiek Vervoer

De heer Hoefsloot geeft aan de hand van een korte PowerPoint presentatie uitleg over de werkzaamheden van het projectbureau Publiek Vervoer. Hij gaat daarbij in op de actuele ontwikkelingen rondom de aanbesteding, de overbruggingsperiode na de definitieve gunning, het vastleggen van de samenwerkende partijen op dit onderwerp en de doorontwikkeling van Publiek Vervoer.

Onder Publiek Vervoer vallen alle vervoersvormen waar mensen met een Wmo-pas gebruik van kunnen maken, het leerlingenvervoer naar het speciaal onderwijs en een aantal kleinschalige vervoersvormen zoals de regiotaxi. Per 1 januari 2018 lopen de contracten voor deze vervoersvormen af. De gemeenten (Groningen en Drenthe) en provincies (Groningen en Drenthe) hebben samen met reizigers die gebruik maken van het betreffende vervoer, onderzocht hoe de verschillende vormen van vervoer beter kunnen. Aan de hand daarvan is een bestek voor de aanbesteding opgesteld. Eind augustus is de aanbestedingsperiode geëindigd en nu vindt de beoordeling van de offertes plaats. De verwachting is dat het aanbestedingsteam het gunningsrapport eind september aan de colleges ter besluitvorming uitbrengt. Door een kort geding is het aanbestedingstraject vertraagd en kan deze niet tijdig worden afgerond. Consequentie hiervan is dat voor het eerste kwartaal van 2018 met de huidige vervoerders gesprekken worden gevoerd over tijdelijke voortzetting van het vervoer om de continuïteit voor de reizigers te waarborgen.

De huidige samenwerking tussen gemeenten, provincies en het projectbureau zullen worden vastgelegd in een Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie. In oktober wordt hierover een voorstel aan de raden en staten voorgelegd. Ten slotte vertelt de heer Hoefsloot over de doorontwikkelingen die zijn opgestart. De commissieleden stellen vragen over het houden van een marktconsultatie, de duur van het nieuwe contract, hoe omgegaan wordt met het personeel bij een eventuele overheveling van vervoer en hoe de samenwerking met de buurgemeenten verloopt op dit onderwerp. De vragen worden beantwoord door de portefeuillehouder en de heer Hoefsloot. Tijdens de vragenronde wordt ook aandacht gevraagd voor een goede en regelmatige verbinding naar het nieuwe ziekenhuis. Wethouder Van Bostelen en de heer Hoefsloot geven aan dat dit niet onder Publiek Vervoer valt maar dat dit signaal bij de daarbij betrokken partijen bekend is en nogmaals zal worden doorgegeven.

 

Jaarverslag OGGz 2016

Erik Reith is sinds 1 april OGGz coördinator voor de DAL gemeenten.  OGGz staat voor Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en richt zicht op kwetsbare mensen die kampen met diverse problemen. In het voorjaar heeft de gemeenteraad het jaarverslag van 2016 van de OGGz ontvangen heeft het CDA gevraagd in een commissievergadering hierop een toelichting te krijgen . De heer Reith vertelt aan de hand van het jaarverslag hoe de OGGz werkt en met welke partners wordt samengewerkt. Het is een complex geheel van organisaties die op de één of andere manier met zorg te maken hebben. De lijst met schilpartners is niet uitputtend, nog steeds worden nieuwe partners toegevoegd. De OGGz heeft nauwe contacten met de gemeentelijke zorgloketten. Sommige taken die bij de OGGz liggen worden in kleine stappen teruggelegd bij de gemeenten zodat de OGGz zich kan focussen op de eigen  kerntaak en expertise: mensen die zorg nodig hebben maar er niet om willen of kunnen vragen. Vanuit de commissie worden veel vragen gesteld o.a. over de gebruikte kleurencodes, oorzaak stijging cijfers huiselijk geweld in Appingedam, rol van de gemeente bij hulpverlening aan Vrouwen in de knel, Veilig Thuis en het 1 gezin, 1 plan en 1 hulpverlener principe. Wethouder Usmany en de heer Reith beantwoorden de gestelde vragen waarbij wethouder Usmany benadrukt dat in de afgelopen jaren goede stappen zijn gemaakt in Appingedam. De huidige OGGz structuur in combinatie met de zorgbalie leidt er  toe dat de huidige casussen in Appingedam inzichtelijk zijn en steeds meer zaken worden opgelost.

 

Griffier

 

 

Berichten uit de raadscommissie van 11 september 2017

Deze avond staan twee informatieve onderwerpen op de agenda van de commissie. De heer Hoefsloot, teamleider Publiek Vervoer geeft een presentatie over Publiek Vervoer en de heer Reith,  OGGz coördinator DAL geeft een toelichting op het jaarverslag 2016.

 

Publiek Vervoer

De heer Hoefsloot geeft aan de hand van een korte PowerPoint presentatie uitleg over de werkzaamheden van het projectbureau Publiek Vervoer. Hij gaat daarbij in op de actuele ontwikkelingen rondom de aanbesteding, de overbruggingsperiode na de definitieve gunning, het vastleggen van de samenwerkende partijen op dit onderwerp en de doorontwikkeling van Publiek Vervoer.

Onder Publiek Vervoer vallen alle vervoersvormen waar mensen met een Wmo-pas gebruik van kunnen maken, het leerlingenvervoer naar het speciaal onderwijs en een aantal kleinschalige vervoersvormen zoals de regiotaxi. Per 1 januari 2018 lopen de contracten voor deze vervoersvormen af. De gemeenten (Groningen en Drenthe) en provincies (Groningen en Drenthe) hebben samen met reizigers die gebruik maken van het betreffende vervoer, onderzocht hoe de verschillende vormen van vervoer beter kunnen. Aan de hand daarvan is een bestek voor de aanbesteding opgesteld. Eind augustus is de aanbestedingsperiode geëindigd en nu vindt de beoordeling van de offertes plaats. De verwachting is dat het aanbestedingsteam het gunningsrapport eind september aan de colleges ter besluitvorming uitbrengt. Door een kort geding is het aanbestedingstraject vertraagd en kan deze niet tijdig worden afgerond. Consequentie hiervan is dat voor het eerste kwartaal van 2018 met de huidige vervoerders gesprekken worden gevoerd over tijdelijke voortzetting van het vervoer om de continuïteit voor de reizigers te waarborgen.

De huidige samenwerking tussen gemeenten, provincies en het projectbureau zullen worden vastgelegd in een Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie. In oktober wordt hierover een voorstel aan de raden en staten voorgelegd. Ten slotte vertelt de heer Hoefsloot over de doorontwikkelingen die zijn opgestart. De commissieleden stellen vragen over het houden van een marktconsultatie, de duur van het nieuwe contract, hoe omgegaan wordt met het personeel bij een eventuele overheveling van vervoer en hoe de samenwerking met de buurgemeenten verloopt op dit onderwerp. De vragen worden beantwoord door de portefeuillehouder en de heer Hoefsloot. Tijdens de vragenronde wordt ook aandacht gevraagd voor een goede en regelmatige verbinding naar het nieuwe ziekenhuis. Wethouder Van Bostelen en de heer Hoefsloot geven aan dat dit niet onder Publiek Vervoer valt maar dat dit signaal bij de daarbij betrokken partijen bekend is en nogmaals zal worden doorgegeven.

 

Jaarverslag OGGz 2016

Erik Reith is sinds 1 april OGGz coördinator voor de DAL gemeenten.  OGGz staat voor Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en richt zicht op kwetsbare mensen die kampen met diverse problemen. In het voorjaar heeft de gemeenteraad het jaarverslag van 2016 van de OGGz ontvangen heeft het CDA gevraagd in een commissievergadering hierop een toelichting te krijgen . De heer Reith vertelt aan de hand van het jaarverslag hoe de OGGz werkt en met welke partners wordt samengewerkt. Het is een complex geheel van organisaties die op de één of andere manier met zorg te maken hebben. De lijst met schilpartners is niet uitputtend, nog steeds worden nieuwe partners toegevoegd. De OGGz heeft nauwe contacten met de gemeentelijke zorgloketten. Sommige taken die bij de OGGz liggen worden in kleine stappen teruggelegd bij de gemeenten zodat de OGGz zich kan focussen op de eigen  kerntaak en expertise: mensen die zorg nodig hebben maar er niet om willen of kunnen vragen. Vanuit de commissie worden veel vragen gesteld o.a. over de gebruikte kleurencodes, oorzaak stijging cijfers huiselijk geweld in Appingedam, rol van de gemeente bij hulpverlening aan Vrouwen in de knel, Veilig Thuis en het 1 gezin, 1 plan en 1 hulpverlener principe. Wethouder Usmany en de heer Reith beantwoorden de gestelde vragen waarbij wethouder Usmany benadrukt dat in de afgelopen jaren goede stappen zijn gemaakt in Appingedam. De huidige OGGz structuur in combinatie met de zorgbalie leidt er  toe dat de huidige casussen in Appingedam inzichtelijk zijn en steeds meer zaken worden opgelost.

 

Deze avond staan twee informatieve onderwerpen op de agenda van de commissie. De heer Hoefsloot, teamleider Publiek Vervoer geeft een presentatie over Publiek Vervoer en de heer Reith,  OGGz coördinator DAL geeft een toelichting op het jaarverslag 2016.

 

Publiek Vervoer

De heer Hoefsloot geeft aan de hand van een korte PowerPoint presentatie uitleg over de werkzaamheden van het projectbureau Publiek Vervoer. Hij gaat daarbij in op de actuele ontwikkelingen rondom de aanbesteding, de overbruggingsperiode na de definitieve gunning, het vastleggen van de samenwerkende partijen op dit onderwerp en de doorontwikkeling van Publiek Vervoer.

Onder Publiek Vervoer vallen alle vervoersvormen waar mensen met een Wmo-pas gebruik van kunnen maken, het leerlingenvervoer naar het speciaal onderwijs en een aantal kleinschalige vervoersvormen zoals de regiotaxi. Per 1 januari 2018 lopen de contracten voor deze vervoersvormen af. De gemeenten (Groningen en Drenthe) en provincies (Groningen en Drenthe) hebben samen met reizigers die gebruik maken van het betreffende vervoer, onderzocht hoe de verschillende vormen van vervoer beter kunnen. Aan de hand daarvan is een bestek voor de aanbesteding opgesteld. Eind augustus is de aanbestedingsperiode geëindigd en nu vindt de beoordeling van de offertes plaats. De verwachting is dat het aanbestedingsteam het gunningsrapport eind september aan de colleges ter besluitvorming uitbrengt. Door een kort geding is het aanbestedingstraject vertraagd en kan deze niet tijdig worden afgerond. Consequentie hiervan is dat voor het eerste kwartaal van 2018 met de huidige vervoerders gesprekken worden gevoerd over tijdelijke voortzetting van het vervoer om de continuïteit voor de reizigers te waarborgen.

De huidige samenwerking tussen gemeenten, provincies en het projectbureau zullen worden vastgelegd in een Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie. In oktober wordt hierover een voorstel aan de raden en staten voorgelegd. Ten slotte vertelt de heer Hoefsloot over de doorontwikkelingen die zijn opgestart. De commissieleden stellen vragen over het houden van een marktconsultatie, de duur van het nieuwe contract, hoe omgegaan wordt met het personeel bij een eventuele overheveling van vervoer en hoe de samenwerking met de buurgemeenten verloopt op dit onderwerp. De vragen worden beantwoord door de portefeuillehouder en de heer Hoefsloot. Tijdens de vragenronde wordt ook aandacht gevraagd voor een goede en regelmatige verbinding naar het nieuwe ziekenhuis. Wethouder Van Bostelen en de heer Hoefsloot geven aan dat dit niet onder Publiek Vervoer valt maar dat dit signaal bij de daarbij betrokken partijen bekend is en nogmaals zal worden doorgegeven.

 

Jaarverslag OGGz 2016

Erik Reith is sinds 1 april OGGz coördinator voor de DAL gemeenten.  OGGz staat voor Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en richt zicht op kwetsbare mensen die kampen met diverse problemen. In het voorjaar heeft de gemeenteraad het jaarverslag van 2016 van de OGGz ontvangen heeft het CDA gevraagd in een commissievergadering hierop een toelichting te krijgen . De heer Reith vertelt aan de hand van het jaarverslag hoe de OGGz werkt en met welke partners wordt samengewerkt. Het is een complex geheel van organisaties die op de één of andere manier met zorg te maken hebben. De lijst met schilpartners is niet uitputtend, nog steeds worden nieuwe partners toegevoegd. De OGGz heeft nauwe contacten met de gemeentelijke zorgloketten. Sommige taken die bij de OGGz liggen worden in kleine stappen teruggelegd bij de gemeenten zodat de OGGz zich kan focussen op de eigen  kerntaak en expertise: mensen die zorg nodig hebben maar er niet om willen of kunnen vragen. Vanuit de commissie worden veel vragen gesteld o.a. over de gebruikte kleurencodes, oorzaak stijging cijfers huiselijk geweld in Appingedam, rol van de gemeente bij hulpverlening aan Vrouwen in de knel, Veilig Thuis en het 1 gezin, 1 plan en 1 hulpverlener principe. Wethouder Usmany en de heer Reith beantwoorden de gestelde vragen waarbij wethouder Usmany benadrukt dat in de afgelopen jaren goede stappen zijn gemaakt in Appingedam. De huidige OGGz structuur in combinatie met de zorgbalie leidt er  toe dat de huidige casussen in Appingedam inzichtelijk zijn en steeds meer zaken worden opgelost.

 

Griffier

 

 

Labels
Gemeenteraad

« Terug

Reacties op 'Berichten uit de raadscommissie van 11 september 2017 (griffier)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.