Reactie op begroting 2018

Euroswoensdag 15 november 2017 19:02

De begroting voor 2018 is in de raad van 9 november besproken en vastgesteld. Onderstaand de reactie van de ChristenUnie op de conceptbegroting.

'Voor ons ligt de begroting van 2018. Een spannend jaar omdat er gemeenteraadsverkiezingen gehouden gaan worden en omdat er een klap gegeven gaat worden op het besluit tot herindeling. Over het hoe van de herindeling bestaat bij ons geen twijfel, maar het wanneer hangt nog in de lucht voorlopig.

Het is de wens van de ChristenUnie om op 1 januari 2020 van start te gaan met de nieuwe gemeente. Zo snel mogelijk een eind aan de onzekerheid en samen aan het werk om een nieuwe eenheid te smeden, maar daarover volgende week meer.

Ondertussen gaat het werk in de gemeente gewoon door en de begroting 2018 zal door deze raad nog aangenomen worden ook al is de samenstelling van de raad vanaf april volgend jaar anders. De maatschappelijke opgaven genoemd in de kadernota blijven leidend ook voor de komende jaren. Participatie; Versterkingsopgave; Stadsontwikkeling; Sociaal Domein; Economie, onderwijs en arbeidsmarkt. We pikken er wat uit in onze reactie op de begroting.

De Blijverslening - een ChristenUnie-initiatief

Mensen de mogelijkheid geven om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen is belangrijk voor de ChristenUnie en het is ook wat mensen het liefst willen, de mogelijkheid hebben om te kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving met zorg op maat. In dat kader is op 17 december 2015 door de ChristenUnie een motie ingediend om te komen tot een Blijverslening voor mensen die hun huis levensloopbestendig willen maken en daar financiele steun bij zoeken. We zijn blij dat vanavond deze motie tot een aangenomen voorstel is geworden, waarbij er € 100.000 is gereserveerd voor de aanvragers.

Motie ChristenUnie: Appingedam Dementievriendelijke Gemeente

In datzelfde kader dienen wij vanavond de motie Dementievriendelijke gemeente in. Appingedam is goed op weg als het gaat om aandacht voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, maar wij willen graag nog verder gaan en komen tot de status van Appingedam als Dementievriendelijke gemeente waarin ambtenaren en de mensen op straat voorlichting en informatie krijgen over hoe om te gaan met dementerende mensen in ons midden.

 

Financiële ondersteuning huiswerkbegeleiding

Dankzij extra geld voor kinderen in armoede kunnen we deze - veel te grote - groep kinderen op het gebied van sport en onderwijs nog meer ondersteunen en de mogelijkheid van huiswerkbegeleiding hoort daar zeker bij, vandaar dat wij de motie hieromtrent mee indienen.

 

Nu de versterkingsopgave duidelijk is horen wij van mensen over de enorme impact die het heeft op hun leven. De ongelijkheid in aanpak van verschillende woningen geeft veel onrust en een gevoel van oneerlijkheid en van hen die er nu letterlijk middenin zitten horen we  dat het veel overlast veroorzaakt en lawaai. Tijd om goed onder de aandacht te brengen dat er een rustplek is gecreerd in het ASWA gebouw waar mensen en kinderen terecht kunnen als het allemaal wat te heftig wordt.

 Wij blijven graag op de hoogte van de resultaten van de pilot waarbij u door de inzet van een nieuwe speciale jongerenwerker het verder ontsporen van jongeren en de door hen veroorzaakte overlast probeert te bestrijden. Vrijmaken van geld hiervoor steunen wij.

Amendement CDA/ChristenUnie: Meer geld voor onderhoud begraafplaatsen 

Het goed onderhouden van wegen en groen is één van onze speerpunten en daar hoort zeker het onderhoud van de Begraafplaatsen bij. Wij hebben er al diverse vragen over gesteld en vanavond dienen wij een amendement hierover in samen met het CDA.

      

We lezen in de aanbiedingsbrief “de stad is nooit af” en dat is waar. Er is veel opgeknapt en aangepakt en het wordt steeds mooier en compacter en we zijn er trots op. Als onze Damster Toren, ijkpunt en middelpunt van onze mooie stad stevig opgeknapt moet worden dan gaan wij daar niet moeilijk over doen ook al is € 150.000 veel geld. We wachten in dit kader ook al jaren met smart op een nieuwe Tjamsweersterbrug, maar dat zal wel de volgende raadsperiode gaan gebeuren.

Als ChristenUnie zien we vol spanning de decembercirculaire tegemoet en we zijn benieuwd naar wat die gaat betekenen voor de meerjarenbegroting en het toekomstperspectief van Appingedam. De uitwerking daarvan zal vooral in handen komen van de nieuwe raad. Voor nu kunnen wij u melden dat de ChristenUnie deze Begroting en de meerjarenbegroting 2018-2021 inclusief de bijbehorende voorstellen zal ondersteunen.

 Rest ons nog u, college en ambtenaren, hartelijk te danken voor het weer keurig verzorgen van de begroting en alle bijbehorende stukken en we wensen u goede moed voor het komende spannende jaar.

  

Ina Schenkel-Zandvoort

Fractievoorzitter ChristenUnie

 

 

Labels
Bijdragen
Financiƫn
Gemeenteraad

« Terug

Reacties op 'Reactie op begroting 2018'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.