Besluit richting herindeling

Herindelingmaandag 20 november 2017 18:34

De raden van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum vergaderden afgelopen donderdag tegelijkertijd over een besluit richting herindeling. Alledrie hebben ze ingestemd met de intentie tot herindeling. Deze instemming werd door de ChristenUnie Appingedam verwoord in onderstaande bijdrage: 

'Onze stad Appingedam heeft sinds 1327 erkende stadsrechten, vastgelegd in de buurbrief. Maar daarvòòr had Appingedam ook al rechten en gewoonten en nam ze een belangrijke centrumfunctie in als hoofdplaats van het gewest Fivelingo. Je kunt er alles over lezen op bijvoorbeeld Wikipedia. Gaan we vanavond door in te stemmen met een herindeling een einde maken aan de stad Appingedam? Natuurlijk niet. Net zo als andere historische plaatsen in ons land zal Appingedam ook na een herindeling gewoon zichzelf blijven en haar aantrekkelijkheid niet verliezen. Appingedam is en blijft een zorgstad, een onderwijsstad, een stad met grote evenementen, een stad met goede voorzieningen en een stad met inwoners die goede ideeen hebben over hoe ze samen stad willen zijn en daarmee aan het werk willen. Wel zal zij onderdeel worden van een grotere gemeente en daar zijn goede argumenten voor. 

Rapport Janssen

In februari 2013 is het rapport Janssen verschenen en naar aanleiding daarvan zijn wij vanavond dan eindelijk gekomen bij de besluitvorming over de herindeling. Bijna vijf jaar na de verschijning van het rapport. Van DAL plus naar DEAL via G7 naar DEAL en dan nu uiteindelijk uitgekomen bij DAL.

De geschiedenis van deze route ga ik hier niet herhalen maar het is door ons wel eens een soap genoemd en het verdient bepaald geen schoonheidsprijs. Waar de Provincie zelf aanstuurde op een Provinciebrede Herindeling van 23 naar 6 gemeenten, liet ze halverwege het proces de regie los en daar is dit voor Appingedam het eindresultaat van geworden.

DAL onder één dak

De DAL gemeenten kennen een lange geschiedenis van samenwerking in tientallen Gemeenschappelijke Regelingen. Regelingen die veel overleg dus tijd kosten en die na de herindeling binnen één gemeente vallen, waardoor we als raad weer onze rol van kaders stellen en controleren kunnen oppakken en veel slagvaardiger zijn.

Een vergaande samenwerking is al uitgewerkt in het Shared Service Center het proces dat afgebroken is toen het rapport Janssen verscheen, maar waarvan de blauwdrukken op de plank liggen en die gebruikt kunnen worden voor het uitwerken van deze herindeling.

De vele problemen en uitdagingen die deze regio kent (hoge werkloosheid; mismatch tussen vraag en aanbod; laag gemiddeld besteedbaar inkomen; gezinnen in armoede; vergrijzing; jeugd trekt weg; zwakke financiele positie van de gemeente; krimp; en de enorme impact door mijnbouwschade) zijn beter op te vangen en aan te pakken in een grotere gemeente door meer invloed, meer bestuurskracht, meer specialisme en meer deskundigheid in eigen huis en door snellere besluitvorming.

Uiterlijk 1 januari 2021

Van ambtenaren die een fusie hebben meegemaakt horen wij dat de weg naar een herindeling niet in het voortraject problemen geeft maar vanaf de datum van invoer, dan moet wat op papier staat werkelijkheid worden, ambtenarenapparaten ineengevlochten worden, dan gaat het om mensen en is tijd nodig om het goed en zorgvuldig te kunnen doen. Dezelfde verhalen hebben we gehoord tijdens ons werkbezoek in Schagen. Het zit hem niet in de weg er naartoe maar in de uitvoering vanaf.

Dus waarom pas in 2021 samenvoegen? Waar hebben we drie jaar voor nodig? Laten we nu eindelijk eens doorpakken en zo snel mogelijk herindelen. Onze buurgemeenten zijn ons allemaal voorgegaan en in 2019 zijn wij omringd door grotere gemeenten. Ik denk dat de personeelsleden van de drie gemeenten er al lang mee bezig zijn en graag duidelijkheid willen. Ik denk dat de colleges graag wat minder tijd kwijt zouden zijn aan het voortdurend overleggen binnen de gemeenschappelijke regelingen.

Jammer dat er nu door de verschillende amendementen direct alweer een patstelling is over de datum. Als we het amendement nu eens veranderen in een herindeling UITERLIJK op 1 januari 2021 dan is er tenminste een opening voor debat en compromis en dat is wat de ChristenUnie betreft een beter begin van het proces.'

 

Ina Schenkel-Zandvoort

Fractievoorzitter ChristenUnie Appingedam

 

 

      

Labels
Bijdragen
Gemeenteraad
Herindeling

« Terug

Reacties op 'Besluit richting herindeling'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.