Even bijpraten - week 2 2018

Ina2018vrijdag 12 januari 2018 18:50

Evenals vier jaar geleden wil  ik op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart aanstaande met enige regelmaat verslag doen van alles wat zich afspeelt richting deze datum. Zo nog redelijk aan het begin van dit nieuwe jaar wil ik graag beginnen met het toewensen van veel Heil en Zegen aan iedereen die dit leest.

Start campagne

Het lijkt nog lang geen maart, de maand waarin de lente weer begint, maar de tijd gaat heel snel en afgelopen zaterdag hebben we een begin gemaakt met de voorbereidingen voor de verkiezingen. De elf leden die op de kieslijst staan hebben, voor zover aanwezig, hun handtekening gezet onder de bereidwilligingsverklaring en daarmee is hun kandidaatstelling officieel geworden.

Vooraf aan dit moment van ondertekening hebben we de Bijbel geopend en een paar gedeeltes gelezen. Allereerst de tekst uit Jeremia 29 : 7 waar staat:

Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.

Een tekst die ook terug te vinden is in ons verkiezingsprogramma en heel goed past bij de positie die we willen blijven innemen in Appingedam. Daarna hebben we nog Matteüs 25:31-40 gelezen. Een gedeelte waarin ik persoonlijk altijd de opdracht zie om handen en voeten te zijn van onze Heer in de wereld om ons heen. In gebed hebben we een zegen van de Heer gevraagd voor de verkiezingscampagne en de verkiezingen.

Door Jan A. Blaak is een foto van ons team gemaakt op de Hilgedagbrug met op de achtergrond de Damster Toren. De foto wordt gebruikt in de nog te maken folder. Al met al de officiele start van de verkiezingscampagne!

Christelijke politiek

Christelijke politiek bedrijven is volgens mij onder meer doen wat in Matteüs te lezen is door: Appingedam meer dementievriendelijk te maken,  een blijverslening beschikbaar te stellen, een structurele bijdrage voor de voedselbank te regelen, geld vrij te maken voor beter onderhoud van de begraafplaatsen, aandacht te vragen voor het versterken van mensen bij de versterkingsoperatie. Zomaar een greep uit de zaken die we in de afgelopen vier jaar gerealiseerd hebben in Appingedam door middel van het indienen van moties die breed gesteund zijn.

Versterking belangrijk thema

Voordat ik aan dit stukje ben begonnen heb ik eerst even die van vier jaar geleden erbij gepakt en gelezen. Het was geen verrassing te zien dat het over de gaswinning en de aardbevingen ging. Nu, vier jaar later en een dag na de beving van 3.4 in Zeerijp, lijkt het of er niets veranderd is en eigenlijk denk ik dat de situatie erger is dan vier jaar geleden. Het vertrouwen van Groningers in een betrouwbare overheid is tot beneden het nulpunt gedaald en door de slecht voorbereide en uitgevoerde versterking gaan mensen er geestelijk aan onderdoor.

De gaswinning en versterking zal een belangrijk onderwerp zijn bij de verkiezingen en als alle partijen zich aan de afspraken houden zal de herindeling  dat niet meer zijn, die gaat er gewoon komen.

Het zal mij benieuwen.

Wordt vervolgd.

Ina Schenkel-Zandvoort

Labels
Weblog

« Terug

Reacties op 'Even bijpraten - week 2 2018'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.