Scholencampus Appingedam-Delfzijl

Middelbare schooldonderdag 22 februari 2018 19:21

De intentieovereenkomst tussen de gemeenten en de scholen om te komen tot een Campus voor het Voortgezet Onderwijs in onze regio is op 5 april 2017 getekend en de samenwerkingsovereenkomst met de NAM betreffende het beschikbaarstellen van het versterkingsgeld voor de bestaande schoolgebouwen ook. Daarmee is de eerste en belangrijke stap vorig jaar al gezet om te komen tot een nieuwe Campus.

De raad nam op 15 februari een vervolgstap, wederom een grote en belangrijke stap in het proces. Ina Schenkel verwoordde dit in die raadsvergadering zo:

'We kunnen  wel stellen dat de aardbevingsellende ons naast veel zorgen ook grote koppelkansen biedt en daar zijn wij als ChristenUnie Appingedam blij mee. Onze regio heeft te maken met krimp en daardoor met te grote schoolgebouwen en door deze overeenkomst met de NAM komt er veel geld vrij en kan de nieuwe Campus gerealiseerd worden, afgestemd op een te verwachten aantal leerlingen in de toekomst en aangepast aan de huidige eisen en kansen.

In de commissie, maar ook op diverse voorlichtingsavonden zijn wij als raad al meegenomen in de voorliggende plannen en hebben wij onze vragen kunnen stellen. Het gaat om heel veel geld voor een lange termijn, maar wat een mooi plan ligt er. Een onderwijshuisvesting met alles erop en eraan op een prachtige, zeer ruime en zeer centrale plek dichtbij het treinstation en het busstation. Daarbij een grote nieuwe sporthal en sportvelden waarvan ook anderen gebruik kunnen maken buiten de schooltijden. Dit alles uiteraard aardbevingsbestendig, bijna energieneutraal en gelegen in een mooie en veilige omgeving met voor elke afdeling een eigen gebouw.

 Vandaag wordt van ons als gemeenteraad gevraagd een besluit te nemen conform het voorstel over de jaarlijkse doorcentralisatievergoeding; de aankoop en sloop van Verpleeghuis Solwerd; de aankoop van Noorderpoort in 2021 en de gegeven gemeentegarantie voor de geldlening die het Eemsdeltacollege moet aangaan voor de bouw van de Campus.

We hebben kennis genomen van de bij het voorstel gevoegde documenten en zijn onder de indruk van de onderwijsvisie. We geloven dat het aantal leerlingen gehaald kan worden, zeker als de kwaliteit van het gegeven onderwijs hoog is, aantrekkelijk voor jonge mensen en aansluitend bij de werkgelegenheid in onze regio.

 De ChristenUnie wil haar waardering en complimenten uitspreken naar alle partijen die in dit grote project elkaar gevonden hebben en zo samen er voor zorgen dat het versterkingsprogramma voor het Voortgezet Onderwijs in onze regio tot dit prachtige duurzame resultaat gaat leiden. Ondanks de enorme bedragen waarover het in dit voorstel gaat en de genoemde zeker aanwezige risico’s kunnen wij van harte instemmen met dit voorstel en we zien uit naar de volgende stappen.'

 

Labels
Bijdragen
Gemeenteraad

« Terug

Reacties op 'Scholencampus Appingedam-Delfzijl'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.