Reactie op het coalitieakkoord

CU logo onder elkaar blauwmaandag 23 april 2018 20:27

Na de verkiezingen van 21 maart is er een coalitie gevormd van GemeenteBelangen en CDA, een voortzetting van de vorige coalitie. Deze partijen hebben hun plannen verwoord in een concept Coalitieakkoord. Dit akkoord werd woensdag 18 april in de raad besproken. Hieronder leest u de reactie van de ChristenUnie op het coalitieakkoord.

 “Appingedam: vanuit kracht naar de toekomst” is de titel die dit coalitieakkoord heeft meegekregen. De ambities spatten ons helaas niet tegemoet bij het lezen van dit conceptakkoord. Maar misschien zien wij dit verkeerd en mogen wij als oppositie een grote inbreng hebben en ontstaat er zo een raadsbreed akkoord richting de herindeling.

Herindeling

 Waar u diverse keren de herindeling aanhaalt zien wij niet echt een van harte op te starten samenwerking op weg naar die herindeling. Nog een kleine drie jaar te gaan en dan is de gemeente Appingedam niet meer en in die drie jaar moeten we naar elkaar toegroeien. Complementair aan elkaar wordt je niet zomaar, daar moet aan gewerkt worden. Hoe gaat u dit vorm geven? Hoe en waar gaat u samen met Delfzijl en Loppersum de inwoners betrekken bij en voorbereiden op de nieuwe gemeente? Hoe gaat u de Damster manier introduceren in de grotere gemeente? Wat houden de gestarte voorbereidingen precies in? Wanneer en waarvoor gaat u samen de beloofde financiële bijdrage van de provincie opeisen?

Versterking

Bij de versterkingsoperatie gaat u naast de inwoners staan, lezen we en daarvan heeft u blijk gegeven in de brief aan de heer Alders. Daarvoor onze complimenten. Ook voor het aangeven van de ongelijkheid in aanpak. De veiligheid en de gezondheid van onze inwoners moeten leidend zijn hierin. Scholen, zorginstellingen en erfgoed mogen in dit verband niet vergeten worden en ook daar is veiligheid het hoofddoel.

 Als het gaat om gasloos bouwen lezen we dat u dat laat afhangen van eventuele subsidies. Als die subsidies niet komen, wordt er dan ook niet gasloos gebouwd? Dat kan toch niet waar zijn. Wat in andere gemeenten kan moet hier ook kunnen.

Sociaal domein

Het huidige sociaal beleid wilt u handhaven de komende periode. Wat is er gebeurd met de ambitie om de achterstand van onze regio op dit gebied in de komende jaren weg te werken? Gaat dit wel lukken met handhaving van het huidige beleid? Zakken we dan niet langzaam verder weg? Met de aantrekkende economie en de vestiging van nieuwe bedrijven in onze regio moet de ambitie toch zijn om mensen uit de kaartenbakken van Werkplein Fivelingo aan het werk te krijgen? Wij lezen in het coalitieakkoord alleen iets over een efficiëntere organisatie om nog grotere tekorten tegen te gaan.

 

Centrum

Bij Stadsontwikkeling gaat het nog steeds over verplaatsing van winkels en vermindering van leegstaande panden. Heeft u nog steeds vertrouwen in deze werkwijze. Moet er geen nieuwe visie op leegstand komen?  En dan het Verkeerscirculatieplan. Nee he. Niet weer dure onderzoeken met dezelfde uitkomsten. De ChristenUnie is tegen.

 Bij de N33 moeten we heel erg alert zijn en de lijnen naar de provincie kort houden. Gisteren werd bekend dat het besluit wordt uitgesteld tot na de zomer vanwege verder onderzoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden. We moeten er samen voor gaan om de Farmsumerweg te ontzien en met de provincie en de aanwonenden nadenken over oplossingen die werken.

 

Toerisme

Bij toerisme en recreatie moeten de ambities veel groter zijn dan de eigen regio. De nieuwe arrangementen met het Damsterveer en allerlei wandel, fiets en vaarroutes zijn zeer de moeite waard en ons gebied heeft de potentie om een veel breder publiek aan te trekken. Kijk naar een project als het Pronkjewailpad en zie de mogelijkheden vanuit buurland Duitsland. Nee we gaan hier niet uitweiden over de Camperplek, maar toch…..

Bij sport en recreatie missen we de ambitie om grote evenementen naar onze regio te krijgen. Hier hebben we al ervaring mee en het trekt een nieuw publiek, dus op blijven inzetten vinden wij.

 

ChristenUnie is hoopvol realistisch

We zien in dit coalitieakkoord een aantal van onze wensen vervuld zoals naast de inwoners staan bij de versterking van hun woningen, de respijt- en logeerbedden voor mantelzorgers en geen verhoging van de tarieven voor sportaccomodaties, maar op andere terreinen hadden we graag wat meer elan gezien. Ondanks alles wat op ons afkomt op het gebied van versterken, doorzettende krimp, slechte scores in het sociaal domein enzovoort, geloven wij in de kracht van deze regio.

Onze verkiezingsslogan was ChristenUnie Hoopvol Realistisch en zo gaan we graag samen met u de komende periode in, positief en kritisch zoals u van ons gewend bent omdat we geloven dat onze Stad en onze regio de moeite waard zijn om in te wonen, te werken, te leven en te bezoeken.

 

Ina Schenkel-Zandvoort.

Fractievoorzitter ChristenUnie Appingedam.  

  

 

 

Labels
Bijdragen
Gemeenteraad

« Terug

Reacties op 'Reactie op het coalitieakkoord'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.