Even bijpraten - week 24 2018

Ina2018dinsdag 12 juni 2018 20:45

 Ongelofelijk zoals de weken voorbij vliegen. Het is alweer juni, de maand van de Kadernota en de Algemene Beschouwingen in de gemeenteraad. Er is veel gebeurd in de afgelopen weken. 

Tracé N33

De leden van de Provinciale Staten zijn op bezoek geweest en we waren in de gelegenheid om te “Praten met de Staten” over de N33. Verschillende inwoners van Appingedam hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt en ook de gemeenteraad was goed vertegenwoordigd. Ons standpunt is duidelijk: niet nog meer druk op de Farmsumerweg. Na de zomer wordt de definitieve keuze bekend, maar wat het ook zal worden, er moet gezocht worden naar een oplossing voor de veel te drukke en gevaarlijke Farmsumerweg en dat moet samen met de aanwonenden gebeuren.

Aanleg kunstgras

 Vorige week is symbolisch een begin gemaakt met de aanleg van twee veilige kunstgrasvelden voor de voetbalvereniging van Appingedam en het is de bedoeling dat er na de zomer al op getraind kan worden. Zo is de club niet meer afhankelijk van het weer en kunnen trainingen altijd doorgaan.

Stilleggen verterking: nee!

 Het gasdossier heeft ons ook behoorlijk bezig gehouden in de afgelopen weken. Het overleg aan wat heet de Bestuurlijke Tafel liep vast en de minister nam eenzijdig het besluit om de versterking deels te stoppen en weer eens onderzoeken af te wachten. Een besluit dat onze inwoners raakt en onbegrijpelijk is. Zeker voor de mensen waarvan de huizen al geïnspecteerd zijn en waarvan de versterkingsadviezen al bekend zijn.    

Op de raadsvergadering van 23 mei hebben we als gemeenteraad van Appingedam een motie van treurnis met algemene stemmen aangenomen. In de motie spreken we onze treurnis uit over het gedeeltelijk stoppen van de versterkingsopgave en verzoeken we ons college om het kabinet en de leden van de Tweede Kamer op te roepen om hun verantwoordelijkheid te nemen en van de minister te eisen dat de versterkingsopgave met spoed en onverkort wordt vervolgd.

Toen ook nog bekend werd dat Hans Alders als Nationaal Coördinator zijn ontslag indiende waren de rapen gaar en het vertrouwen in de overheid zakte naar een nieuw dieptepunt. 0p heel korte termijn zijn er gratis bussen geregeld om als inwoners en gedupeerden het gasdebat in de Tweede Kamer te kunnen bijwonen en velen hebben daarvan gebruik gemaakt. 

Contact kamerleden gasdossier

Als volksvertegenwoordiger van de inwoners van Appingedam heb ik een indringende mail gestuurd naar onze ChristenUnie-kamerleden en ze gevraagd om ons te steunen. Het debat was teleurstellend en deels onbegrijpelijk voor mij en veel anderen. Is dit kabinet met daarin de ChristenUnie nog wel geloofwaardig en betrouwbaar in dit gasdossier? Staat de veiligheid van de inwoners van Groningen nog wel voorop?

Gelukkig was er afgelopen zaterdag het Partijcongres en daar is een deelsessie gaswinning in Groningen ingelast voor de leden van de ChristenUnie in het aardbevingsgebied. We hebben daar onze zorgen en vragen kunnen delen met de kamerleden Carla Dik-Faber en Stieneke van der Graaf. Het was goed om in een rustige en besloten setting met elkaar te praten over dit moeilijke onderwerp en elkaars beweegredenen te horen.

Zonder verder in te gaan op de gesprekken kan ik zeggen dat ik er nog steeds op vertrouw dat de veiligheid van de Groningers niet ter discussie staat en dat de versterking door zal gaan totdat wonen in het aardbevingsgebied net zo veilig is als wonen ergens anders in ons land. Er is daarin nog een lange weg te gaan en daarom wil ik iedereen die ermee te maken heeft veel rust en vrede en geduld toewensen.

 

Ina Schenkel-Zandvoort.    

 

Labels
Weblog

« Terug

Reacties op 'Even bijpraten - week 24 2018'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.