Even bijpraten - week 38 2018

Ina2018zaterdag 22 september 2018 14:58

Het zomerreces is voorbij en het nieuwe politieke jaar is begonnen en dit keer op een voor mij wel heel bijzondere manier. Op 28 augustus mocht ik namelijk, samen met andere ChristenUnie bestuurders uit Groningen en Drenthe, aanschuiven bij een bijeenkomst van de landelijke top van de ChristenUnie die in Drenthe een aantal heidagen hielden als start van het nieuwe seizoen. Barbecuen, zingen en bidden met de ministers, de staatssecretaris, de kamerleden en andere medewerkers van de ChristenUnie. Ik vond het indrukwekkend en het voelde als een echte, goede start. Soms mis je als raadslid van een eenmansfractie de groepsdynamiek en saamhorigheid een beetje, maar dit ongedwongen samenzijn maakte veel goed.

N33 Afslag Appingedam

Dit nieuwe politieke jaar is begonnen met de onderwerpen waar we in juni mee eindigden namelijk  de N33, de herindeling en de gaswinning , het viel te verwachten natuurlijk. Op 10 en 14 september zijn er bijeenkomsten geweest waar de mogelijke alternatieve aansluitingen van onze stad op de verdubbelde N33 zijn gepresenteerd. Ik ben er niet erg enthousiast over. Hooguit de vijfde variatie heeft een beetje effect, maar de kosten zijn hoog en de winst is klein. Volgens mij moet de oplossing voor het verkeersprobleem op de Farmsumerweg binnen de gemeentegrenzen gezocht worden en niet in een aansluiting op de N33.

Start raadsklankbordgroep Herindeling

Op 19 september is in de raadszaal van Delfzijl de vergadering van de raadsklankbordgroep gehouden met daarin van elke politieke partij uit Delfzijl, Appingedam en Loppersum een afgevaardigde. Op deze avond zijn een aantal belangrijke beslissingen genomen zoals de regeling van de samenstelling, taken en werkwijze van de raadsklankbordgroep, de aanwijzing van de voorzitter en de griffier, de vergaderlocatie en de werkgroepen. Ook hebben we kennis kunnen maken met de voorzitter van de stuurgroep en de procesbegeleider herindeling. Wat dat betreft dus eigenlijk de startavond van het proces naar de herindeling. Best wel een momentje, maar veel publieke belangstelling was er niet deze avond.

Informeel gesprek met minister Wiebes

Afgelopen donderdag 20 september zijn vanuit Den Haag de ministers Ollongren en Wiebes naar Groningen gekomen om de bestuurders bij te praten over de voortgang van de versterkingsoperatie.Tot mijn grote verrassing kwam er een uitnodiging van de statenfractie van de ChristenUnie om in gesprek te gaan met minister Wiebes. De commissievergadering van de gemeenteraad van Appingedam op diezelfde avond is waargenomen door mijn fractieassistent Elfriede Kooi. En zo kon het dus gebeuren dat ik donderdagavond van zeven tot acht uur samen met kamerleden Carla Dik-Faber en Stieneke van der Graaf plus twee statenleden en acht andere raadsleden van de ChristenUnie uit de provincie aan tafel heb gezeten bij de minister. Het is een informeel gesprek geworden waarin we onze vragen hebben kunnen stellen en onze zorgen omtrent de gaswinning en de versterking hebben gedeeld.

Een heel bijzondere start van dit nieuwe politieke jaar dus, en dan moet de eerste raadsvergadering nog komen.

Hartelijke groet.

Ina Schenkel-Zandvoort.     

Labels
Weblog

« Terug

Reacties op 'Even bijpraten - week 38 2018'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.