Reactie op de begroting 2019

euro-145386_640.pngzaterdag 10 november 2018 19:06

De begroting van de gemeente Appingedam over het jaar 2019 is donderdag door de gemeenteraad vastgesteld. Onze reactie op deze begroting kunt u onderstaand lezen. Dit is de algemene reactie, gegeven tijdens de eerste spreekronde van de fracties.

'Wat een mooi overzicht op de eerste pagina’s van het begrotingsboek. In één oogopslag een overzicht van de te verwachten inkomsten en de verwachte uitgaven. Een sluitende begroting in 2019 en goede vooruitzichten voor de jaren erna, met nog wat geld over om budgetten te verruimen of iets nieuws te gaan doen. Een mooi resultaat zo op papier en toch…..

En toch maakt de ChristenUnie zich zorgen. Bijvoorbeeld over:

 • de tekorten op de jeugdzorg
 • de stijgende kosten bij het WMO vervoer door de verplaatsing van het ziekenhuis
 • de gevolgen van het abonnementstarief WMO
 • de tekorten op het minimabeleid
 • de aanpassing op het aanbod van de webshop “Kans voor uw kind
 • de financiele toekomst van het werkplein Fivelingo
 • het groeiend aantal gezinnen met schulden
 • het uitgestelde onderhoud aan bruggen en steigers
 • de staat van een groot deel van de walbeschoeiing
 • de risico’s die de gemeente loopt bij de realisatie van de Campus

Om maar een rijtje te noemen. Allemaal zaken die niet vanzelf weggaan en die financiële gevolgen voor de gemeente kunnen hebben.

Bovenal maken wij ons zorgen over de gevolgen van de gaswinning voor onze inwoners. Sommigen zitten al jaren in onzekerheid over hun woning en dat is zwaar. Versterken of slopen. Veilig of onveilig. Vertrekken of blijven. Er moet duidelijkheid komen voor gedupeerden en wel zo snel mogelijk. Mensen moeten weer de regie over hun leven terugkrijgen en centraal staan bij wat er gebeurt met hun woning. Onzekerheid is funest en geeft veel onrust en stress.

Als ChristenUnie zijn we blij met de uitwerking van de door ons bij de kadernota en eerder ingediende moties. In deze begroting is geld vrijgemaakt voor meer onderhoud van de begraafplaatsen en het openbaar groen, ook komt er een nieuw plan van aanpak. Verder lezen we iets over zonnepanelen in een beschermd stadsgezicht en maatregelen om te komen tot de status van dementievriendelijke gemeente. Daar zijn we blij mee. Die toiletten gaan vast ook nog wel komen.

 Hoewel we niet overenthousiast zijn over de Citypas zullen we dit initiatief vanuit onze eigen ondernemers wel steunen. Hopelijk krijgen we ongelijk en wordt het een daverend succes.

 

We hebben nog een paar vragen:

 1. Voor duurzaamheid zien we een bedrag van € 50.000 staan dat ingezet gaat worden voor een hele rij activiteiten in dat kader. Het lijkt ons wat weinig voor zoveel ambitie. Graag uitleg.
 2. Woningbouw op oude schoollocaties zijn we groot voorstander van, maar kan dit samengaan met nieuwbouw op de Tip en op het Eendrachtterrein. Er is toch een limiet aan hoeveel gebouwd mag worden.
 3. Daar is vanavond nog bijgekomen de vraag waarom het overschot op de walbeschoeiing Solwerderstraat-Oost al teruggeboekt wordt terwijl dit project nog niet  afgerond is te noemen.

 

Ten slotte

We zien in de begroting de uitwerking van de kadernota en kunnen instemmen met het vaststellen van de begroting 2019, de investeringsbegroting 2019 en de  meerjarenbegroting 2019-2022. Hartelijk dank aan allen die hier weer aan gewerkt hebben.

 Ondanks de zorgen die de ChristenUnie heeft omtrent een aantal zaken, kunnen we vaststellen dat we als gemeente Appingedam er voor zorgen dat iedereen meetelt en mee kan doen en dat we hard werken aan onze stad.

En dat dat niet overal vanzelfsprekend is, heb ik in de afgelopen weken weer kunnen constateren (tijdens reis Israël en Jordanië - red.), dus laten we vooral niet vergeten om onze zegeningen te tellen. 

 

Ina Schenkel-Zandvoort.

fractievoorzitter ChristenUnie Appingedam

Labels
Bijdragen
Financiƫn
Gemeenteraad

« Terug

Reacties op 'Reactie op de begroting 2019'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.