Even bijpraten - week 51 2018

Ina2018zaterdag 22 december 2018 16:34

En dan zitten we al weer in de laatste weken van 2018. Een jaar dat voorbij gevlogen is en waarin weer veel belangrijke onderwerpen aan de orde zijn geweest in de gemeenteraad. Even bijpraten over de drie grote onderwerpen.

1. Herindeling

 Op 29 november hebben de drie gemeenteraden het “Herindelingsontwerp, samenvoeging van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum” vastgesteld en zo officieel de start van het herindelingstraject ingezet.

Op 16 januari is er voor u als inwoner een inloopavond in Kabzeël waarop u kennis kunt nemen van dit document en eventueel vragen erover kunt stellen.

Intussen is er een spannende zoektocht opgestart naar een naam voor de nieuwe gemeente. Iedereen kan mee doen en er is een leuke prijs te winnen. Op de website van onze gemeente kunt u de regels inzien en uw suggesties kunt u tot 20 januari opsturen naar:

Onze Nieuwe Gemeente,

Antwoordnummer 2013

9900VB Delfzijl

of via de site doorgeven.

 2. Verdubbeling N33

Voor wat betreft de verdubbeling van de N33-Midden hebben de Provinciale Staten op 19 december ingestemd met de X1 variant. Deze variant heeft niet onze voorkeur maar, zoals we al eerder hebben geschreven, is de Farmsumerweg ook nu al overbelast en moet de oplossing binnen de gemeentegrenzen gezocht worden.

Hierover hebben de Staten wel toezeggingen gedaan richting Appingedam. Er komt een verkeersonderzoek en er gaat nagedacht worden over een goede zuidelijke aansluiting. Heel belangrijk, ook voor de Woldweg en Fivelpoort.

De contacten die wij als raadsleden van Appingedam hierover hebben gehad met de statenleden van de eigen partij hebben dus gelukkig wel enig effect gehad en niet te vergeten de diverse acties door inwoners.

 3. Aardbevingen

En dan het grote hoofdpijndossier van waarschijnlijk alle raadsleden en ook van veel van onze inwoners: de gevolgen van de aardbevingen door de gaswinning.

Het schiet niet op met het wegwerken van schademeldingen, er komen alleen maar meer op de wachtlijst. De versterking van huizen heeft vertraging op vertraging. Het is niet meer uit te leggen aan de gedupeerden en wij als raadsleden voelen ons machteloos.

De ChristenUnie vraagt keer op keer om aandacht voor de mensen die midden in de versterkingsellende zitten en er soms aan onderdoor dreigen te gaan. Gelukkig is er nu voor een aantal van hen duidelijkheid gekomen over wanneer en hoe. Ook is er meer bekend over hoe de versterking van de scholen gaat gebeuren.

Tot slot

We zitten in de donkere dagen voor Kerst en dit jaar zijn ze voor velen zowel letterlijk als figuurlijk donker en is de toekomst onzeker. En dan is daar het Kind in de kribbe, het Licht van deze wereld, reddend verschenen voor iedereen. In de Kerstnacht mogen we weer samen het “Ere zij God” zingen op het kerkplein van de Nicolaikerk. Voor mij was het vorig jaar een absoluut hoogtepunt van de Kerstnachtdienst. Samen, elkaar versterkend, zingend aan Appingedam laten weten dat er een God is die van mensen houdt en rust wil geven in dit leven vol onrust en onzekerheid.

Goede kerstdagen gewenst en een gezegend nieuw jaar.

Ina Schenkel-Zandvoort.

Labels
Weblog

« Terug