Aanpassing Verordening Winkeltijden

IMG_1856.JPGdinsdag 23 april 2019 19:55

In de raadsvergadering van 18 april 2019 stemde de ChristenUnie als enige tegen het voorstel voor verruiming van de zondagse openstellingstijden voor winkels.Veel kleine ondernemers en hun familie runnen de winkel al zes dagen in de week en dat is een zware belasting.....

In de raadsvergadering van 18 april 2019 stemde de ChristenUnie als enige tegen het voorstel voor verruiming van de zondagse openstellingstijden voor winkels. Voorgesteld werd in te stemmen met het aanpassen van de 'Verordening winkeltijden' naar:
- Een algemene ontheffing op zondagen en feestdagen van 12.00 tot 18.00 voor alle ondernemers.
- Het aanwijzen van feest-/koopzondagen waarbij ondernemers buiten de bovengenoemde openingstijden open kunnen.

De reactie van de ChristenUnie in de raadsvergadering hierop was als volgt:

'Voor ligt de Aanpassing Verordening winkeltijden Appingedam. De ChristenUnie is en blijft principieel tegen winkelopenstelling op zondag. Wij geloven dat onze Schepper, die zelf de rustdag heeft ingesteld, ons door en door kent en weet dat mensen een dag in de week nodig hebben om zich bezig te houden met zaken waarvoor door de week te weinig tijd vrij gemaakt kan worden. Kerkbezoek, investeren in relaties, gezin en familie, ontspanning en reflectie, het schiet er vaak bij in en het is zo belangrijk voor een stabiel en gezond leven.

Verder willen wij als roepende in de woestijn een lans breken voor de kleine ondernemer, waarvan wij er in Appingedam best veel hebben. U stelt in uw voorstel dat kleine ondernemers de vrijheid houden om op zondag of op een feestdag dicht te blijven en zo beschermd worden. Wij vinden dit een naieve voorstelling van zaken. Meedoen om het hoofd boven water te houden of de handdoek in de ring gooien lijkt ons meer aan de orde. Veel kleine ondernemers en hun familie runnen de winkel al zes dagen in de week en dat is een zware belasting.  Als in omliggende plaatsen de concurrentie open is hebben ze niet veel keus en moeten ze mee of ze nou willen of niet of ze verliezen omzet.

Samenvattend: Wij realiseren ons dat wij dit voorstel niet kunnen tegenhouden en dat het aangenomen zal worden. Naast dat wij principieel tegen zondagopening zijn en dus een tegenstem willen laten horen, voelen wij ons ook een beetje de stem van veel mensen die om andere redenen niet blij zijn met de 24/7 economie die mensen geestelijk en lichamelijk in de stress jaagt.'

Labels

« Terug