Bezoek voorzitter TCMG aan de raad

scheuren groningenzaterdag 18 mei 2019 20:39

De voorzitter van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen was 16 mei te gast bij de raad van Appingedam. Hierbij heeft de ChristenUnie de voortdurende nood van mensen in Groningen en de nog steeds ontoereikende overheidsmaatregelen dringend onder de aandacht gebracht:

'Wij horen er niet meer bij.'  'Ik voel me geen burger van Nederland meer.' 'Het gaat je leven beheersen.'  'Als het ’s nachts kraakt dan vraag je je af of het wel veilig is.'  Zomaar een paar reacties uit de serie “Ik wacht” van mensen uit Appingedam die nog steeds wachten op de definitieve afhandeling van hun schades.

Sinds 2012, de stevige aardbeving in Huizinge, zijn duizenden Groningers geconfronteerd met mijnbouwschade aan hun huis. In het begin, als de schade nog te overzien lijkt, wordt er vrij vlot gereageerd op meldingen en wordt er bij simpele gevallen vrij vlot uitbetaald. Velen hebben als gedupeerde een extra bedrag gekregen om hun huis te verduurzamen, maar dan…..

Aardbeving op aardbeving zorgt voor een onophoudelijke stroom van schademeldingen en daar weet de overheid niet mee om te gaan. Blunder op blunder wordt gemaakt, instituut op instituut wordt ingericht, honderden medewerkers worden aangetrokken en verdwijnen weer. Miljoenen gaan op aan inspecties, opnames, huisvesting, voertuigen, salarissen enz. enz. maar een goede aanpak en goede oplossingen komen er niet.

Ondertussen gaat de gaswinning gewoon door alsof er niets aan de hand is. En de gedupeerde Groningers worden bozer en bozer en zieker en zieker van de ellende waar ze niet om gevraagd hebben en die hun door de gaswinning overkomt en waar geen einde aan lijkt te komen, en dan…..

Dan komt er een andere minister en hij zegt: Dit is een overheidsfalen van on-Nederlandse proporties. Hier gaan we wat aan doen. Eindelijk iemand die ziet dat het voor geen meter deugt wat er hier in Groningen gebeurt en er komt nieuwe hoop. Een paar maanden later besluit deze minister om de gaswinning zo snel mogelijk af te bouwen. Geweldig nieuws, eindelijk de veiligheid voorop en niet de verdiensten  maar.….

Daarmee is er nog geen oplossing voor alle schade aan de huizen om maar te zwijgen over de enorme versterkingsopgave die er ligt waarmee onveilige huizen veilig gemaakt zullen worden. De minister richt een nieuw instituut in voor de afhandeling van de mijnbouwschade , de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen, en die moet, ik citeer: “rechtvaardig, ruimhartig, onafhankelijk, voortvarend en met oog voor de menselijke maat besluiten over aanvragen tot schadevergoeding”, aldus het besluit tot oprichting.

De commissie begint met 18.000 schademeldingen die zijn blijven liggen omdat alles een jaar heeft stilgelegen en die overgenomen zijn van het Centrum Veilig Wonen. Ze heeft moeite met het vinden van schade opnemers en krijgt het tempo er niet in. En nu…

Voortdurend zijn er kleine bevingen en mensen zijn bang voor de volgende zware beving. De onrust blijft en neemt toe. Gezondheidsklachten door stress nemen toe. Het vertrouwen in de overheid is tot een nieuw dieptepunt gedaald. Nergens wordt echt tempo gemaakt, niet met de versterking en niet met de schadeafhandeling.

Vanuit het NPG krijgen aardbevingsgemeenten miljoenen voor leefbaarheid en dat is mooi en daarmee kunnen we zaken op ons verlanglijstje uitvoeren en daar hebben onze inwoners ook wat aan natuurlijk maar…

Er wordt geleden door mensen die hun huis kwijt raken tegen hun wil, die een ongelijke strijd voeren tegen overheden om hun gelijk te halen. Mensen die ziek worden van de voortdurende onzekerheid en het lange wachten. Wij Groningers zien ons erfgoed, onze boerderijen en kerken en borgen en statige herenhuizen scheuren en soms zelf verdwijnen door de aanhoudende bevingen. Hele dorpen en wijken veranderen voorgoed door de versterkingsopgaven.

En ondertussen groeit er hier in Groningen een generatie kinderen op die thuis en op straat en op school en in de media voortdurend geconfronteerd worden met onrust, angst en zorg en die ook zelf zien dat hun veiligheid niet voorop staat en dat een overheid niet te vertrouwen is, tenminste niet als het om de veiligheid van Groningers in het aardbevingsgebied gaat.  

Ina Schenkel-Zandvoort, fractievoorzitter ChristenUnie Appingedam

Labels

« Terug