Raadsvergadering 27 juni 2019 Algemene Beschouwingen bij de Kadernota 2019

Gaspomp Groningenmaandag 01 juli 2019 11:34

Wat een ups en downs hebben we samen gehad. Van de gaswinning zo snel mogelijk naar nul naar de versterking “on hold” en nieuwe normen en daar tussendoor een paar stevige en zeer verontrustende aardbevingen. Het is moeilijk om de rust te bewaren en je emoties onder controle te houden als er zo met je gesold wordt en een overheid in plaats van de constante betrouwbare factor een zwalkende, zoekende en blunderende partner blijkt....

De laatste Kadernota van de zelfstandige gemeente Appingedam. U noemt het “de Grande Finale”, nou daar stellen wij ons iets anders bij voor. Erg wild is het allemaal niet meer in deze Kadernota. Wij stemmen er dus mee in. Op weg naar de herindeling staan we toch een beetje onder curatele en dat is begrijpelijk. Vanaf volgend jaar gaan we het samen invullen als gemeente Eemsdelta en nu houden we daar al rekening mee bij alle besluiten en houden we elkaar een beetje in de gaten. Volgend jaar al weer verkiezingen en dat gaat spannend worden. Wat voor nieuwe raad zal daar tevoorschijn komen, wie gaan we terug zien en van wie gaan we afscheid nemen.

Veel belangrijker is natuurlijk hoe we het gaan doen in de nieuwe gemeente. Hoe zorgen we ervoor dat onze inwoners hun voorzieningen dichtbij houden en tevreden zijn over hun gemeente.
Het grootste dossier in alle drie de huidige gemeenten is het gasdossier en dat zal het nog jaren blijven. Ook het afgelopen jaar heeft zwaar in het teken van de aardbevingsproblematiek gestaan. Wat een ups en downs hebben we samen gehad. Van de gaswinning zo snel mogelijk naar nul naar  de versterking “on hold” en nieuwe normen en daar tussendoor een paar stevige en zeer verontrustende aardbevingen. Het is moeilijk om de rust te bewaren en je emoties onder controle te houden als er zo met je gesold wordt en een overheid in plaats van de constante betrouwbare factor een zwalkende, zoekende en blunderende partner blijkt. Het lijkt erop dat de versterking nu toch op gang komt en de batch 1588 waarvan een groot deel Appingedam betreft gaat ook door dankzij een subsidie verordening. En eindelijk wordt nu ook serieus rekening gehouden met de mensen die in de te versterken huizen wonen en die na jaren van onzekerheid ook zelf versterking en ondersteuning nodig hebben. Er is geld voor en er komen mooie projecten op gang, ook voor kinderen en jongeren. De aardbeving op 16 augustus 2012 in Huizinge met een kracht van 3.6 waarmee de bewustwording voor de gevolgen van de gaswinning is begonnen, is al bijna zeven jaar geleden. Gaan nu na zeven magere jaren de vette jaren eindelijk komen, gaat er nu tempo gemaakt worden met versterken, gaat nu echt ruimhartig en van harte schade hersteld en vergoed worden, gaat er nu volop aandacht komen voor de gedupeerden? Wij hopen en wensen het met heel ons hart.

Als gevolg van de nodige versterking en de daarbij behorende gelden gaat er in Appingedam ook veel positiefs gebeuren. Daar willen we onze ogen niet voor sluiten. Er komt een schitterende nieuwe schoolcampus, een nieuwe autovrije kindzone bij de Olingermeeden, intramurale zorg op het Eendrachtterrein en diverse wijken zullen er uiteindelijk beter uitkomen. Duurzaam en van het gas af. Over de tweedeling die ontstaat doordat de een een nieuw duurzaam huis krijgt en de ander zelf aan de slag zal moeten met het verduurzamen van het eigen huis hebben we wel wat zorgen. Er moet echt een stevige subsidie geregeld worden om verduurzamen ook voor deze mensen aantrekkelijk en haalbaar te maken.

Dankzij het Nationaal Programma Groningen (NPG) kunnen we ook in Appingedam een aantal wensen in vervulling laten gaan. De ChristenUnie vindt het daarbij heel belangrijk dat ook initiatieven van onze inwoners gehonoreerd gaan worden en dat we daarbij niet kinderachtig gaan doen over de gelden als de voorstellen goed zijn. Iedereen moet mee kunnen genieten van de NPG gelden, volgens ons zijn ze zo bedoeld. 
Mede door onze actieve burgemeester is Appingedam het afgelopen jaar regelmatig te zien geweest op onze nationale televisie en heeft het toerisme een boost gekregen, zeker weten, op een mooie dag wemelt het van bezoekers van buiten en als gastvrije stad zorgen we dan wel niet voor breed toegankelijke openbare toiletten, maar wel voor laadpalen voor elektrische auto’s. De ChristenUnie wil daar graag laadpalen voor elektrische fietsen aan toevoegen. Fietsen is immers gezond en we willen onze gasten graag wat langer in de stad houden. Een motie hierover dienen we hierbij in.

Appingedam kent een sterke sociale basis schrijft u in de Kadernota, met een evenwichtig voorzieningenaanbod. Wij denken dat Appingedam daarnaast ook regelmatig een goed voorbeeld geeft voor andere gemeenten. Wij hebben anderen regelmatig uitleg mogen geven over onze Damster Zorgbalie en ook over het Damster manifest tegen Eenzaamheid. Het is mede daarom slecht te verteren dat we nog steeds onder het landelijke gemiddelde zitten als het gaat om kinderen in armoede, werkloosheid, gezinnen in de bijstand enz. zoals we zien in de beleidsindicatoren uit het jaarverslag. Ook de enorme tekorten in de Jeugdzorg zijn reden tot ongerustheid. Het is goed dat er onderzoek gedaan wordt naar de oorzaken van de tekorten. Diverse projecten zijn gestart om op het landelijk niveau te komen en wij geloven dat Appingedam heel veel aanbiedt op het gebied van preventie en ondersteuning van gezinnen, maar we willen het graag in cijfers terug zien komen en dat gebeurt helaas nog maar mondjesmaat. Het is zaak de moed niet te verliezen en door te zetten met opgestarte projecten en daarvoor zijn gemotiveerde medewerkers en vrijwilligers nodig en een raad en college dat erin blijft geloven. 

Onze slotwoorden zijn ook dit jaar in de Algemene Beschouwingen van de ChristenUnie bedoelt voor deze mensen, het college, de ambtenaren, de vrijwilligers en ook de raad. Het komende jaar zal een druk en intensief jaar worden voor ons allemaal. De herindeling, de verkiezingen, de versterkingsopgave en het schadeherstel en ook nog een andere burgemeester en daarbij de gewone lopende zaken, het is veel en het moet allemaal gewoon doorgaan.
Wij wensen een ieder die zich daarvoor weer zal inzetten een goed, gezond en productief jaar toe en bovenal Gods onmisbare Zegen.

Ina Schenkel-Zandvoort.
De bespreking hierover is hier ook terug te zien en te beluisteren.

Labels

« Terug