Raadsvergadering 2 juli 2019 Programmakader Nationaal Programma Groningen

image.pngwoensdag 03 juli 2019 12:27

Het is best een hele moeilijke materie. Het is nogal wat, wat op ons afkomt. Het is me wel duidelijk geworden, na bestudering van de stukken, hoe belangrijk het is dat we elkaar gaan vinden in dit proces. Dat we samen optrekken. Ook daarin in die adviesnotitie staan hele goede dingen in....

 Ik heb er even een paar uitgehaald:

  • Het perspectief en genoegdoening aan onze inwoners. Dat staat ook in de zienswijze van Appingedam.
  • Een voortvarend herstel van aardbevingsschade, met daarbij ook afspraken over de termijnen.
  • Het tempo op de versterkingsopgave. Wanneer is welke woning veilig. Dus echt duidelijkheid. Dat zijn allemaal randvoorwaarden. En dat is nogal wat.
  • De openeindregeling, die vind ik heel belangrijk. Vooral als je samenwerkt heb je veel meer kans op een openeindregeling als wanneer je de boel gaat versnipperen en verdelen en aan projectjes geeft en dan is het geld op. Dus daarom is het heel belangrijk om samen grote dingen op te pakken.
  • Er werd ook geopperd: één huis één plan één budget. Dat kennen we natuurlijk ook van andere gebieden. En dat lijkt me inderdaad een hele goede, en dan ook ruimte voor de eigen keuzes. Dat de eigenaar ook de regie terugkrijgt over zijn leven en over zijn woning.
  • En dan over de meetbare doelen. U weet, daar hou ik van. Ik hou van dat je dingen kunt meten. Ik denk ook dat we samen moeten gaan nadenken over wat vinden wij een meetbaar doel. Als voorbeeld: we willen dat de inwoners van Appingedam op hetzelfde peil komen als landelijk het gemiddelde is over 10 jaar. En over 20 jaar mogen we er wel een beetje boven zitten. Ik noem maar een voorbeeld…Maar iets wat echt te meten is. Dat werd tijdens de bijeenkomst zaterdag ook aangeraden. Anders weet je eigenlijk niet zo goed wat je wil bereiken met al die inspanningen.
  • En toch wil ik ook pleiten voor zoiets als een leefbaarheidsloket voor de kleinere projecten voor de inwoners. Dat was er in het verleden ook. Er zijn leuke dingen mee gedaan. Dat hoeven geen miljoenen te zijn. Maar dat de inwoners ook kleinere projecten kunnen indienen die dan “gewoon” wel over een speeltuin gaan of over een uitlaatveldje of wat dan ook maar. Dat vind ik wel mooi om er ook bij te hebben.
  • En dan de grote zaken als werkgelegenheid, opleidingsniveau, nou ja, al die dingen die je kunt meten. Daar moet het vooral om gaan.
  • Hoe betrek je burgers en wanneer betrek je burgers. Want als je helemaal bij het begin wilt beginnen dan denk ik dat je dan aardig achterloopt. Je moet denk ik met iets komen naar de burgers, waar ze wat van kunnen vinden. En niet alles willen verzinnen want ik denk dat er al het een en ander ligt.
  • We vinden ook heel benieuwd naar het vervolg van die bijeenkomst van zaterdag. Want ik denk dat het daar weer een stuk concreter gaat worden.

Deze bijdrage van Ina Schenkel is hier ook terug te zien en te beluisteren.

Labels

« Terug

Reacties op 'Raadsvergadering 2 juli 2019 Programmakader Nationaal Programma Groningen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.