Raadsvergadering 14 november 2019 Programmakader NPG

image.pngvrijdag 15 november 2019 14:40

Het geluk van Groningen staat voorop en voor veel Groningers hangt dat nog steeds vooral af van de schadeafhandeling en de inspectie en eventuele versterking van hun THUIS. Gelukkig wordt dat goed benoemd in dit document. Het is nu zaak om tempo te maken, elkaar niet voor de voeten te lopen en wat te gunnen en de eenheid te bewaren...

Het Nationaal Programma Groningen (NPG) gaat over de besteding van heel veel geld. 1.150.000.000 euro, dat is 1150 keer een miljoen. Dit geld krijgen we als compensatie voor de enorme negatieve gevolgen die de gaswinning heeft voor onze inwoners en voor het aardbevingsgebied. Laten we dat vooropstellen en vooral niet vergeten.

Met dit geld gaan we Groningen een enorme impuls geven die voor een blijvende verandering moet gaan zorgen de komende jaren en ver daarna en dat daarbij de zwaarst getroffen gemeenten het meeste krijgen vinden wij logisch. Het uiteindelijke doel is het realiseren van een brede welvaart waar elke inwoner van het aardbevingsgebied iets van gaat merken in zijn of haar leven en omgeving.

Er is een verdeling gemaakt in vier grote onderwerpen nl. Economie; Werken en Leren; Leefbaarheid; Natuur en Klimaat. Dit zijn de grote kaders in het programma en hier zitten heldere en goed meetbare doelen bij die regelmatig getoetst moeten worden en eventueel bijgesteld kunnen worden als het niet goed gaat. Middels zorgvuldig uitgedachte indicatoren wordt de groei bijgehouden en vergeleken met referentiegebieden.

Dit zijn dus de kaders voor de besteding van de miljoenen. De raden, staten en stakeholders hebben aandachtspunten en aanvullingen meegegeven op de diverse bijeenkomsten die geweest zijn. Het geluk van Groningen staat voorop en voor veel Groningers hangt dat nog steeds vooral af van de schadeafhandeling en de inspectie en eventuele versterking van hun THUIS. Gelukkig wordt dat goed benoemd in dit document. Het is nu zaak om tempo te maken, elkaar niet voor de voeten te lopen en wat te gunnen en de eenheid te bewaren.

Als je sommige commentaren in de media moet geloven is het nu al “een verloren zaak“ met “grabbelende, egoïstische bestuurders die elkaar niets gunnen” maar ik zie en lees hier een zorgvuldig en integer opgesteld programmakader en geloof in een regio die samen hetzelfde doel voor ogen heeft namelijk werken aan nieuw vertrouwen en een veilige en welvarende toekomst voor onze inwoners en dit gebied en daar kan de ChristenUnie volledig achter staan. Wij stemmen dus in met dit programmakader en zien uit naar de resultaten.  

Ina Schenkel-Zandvoort. Haar bijdrage is hier terug te zien en te luisteren.

Labels

« Terug