Raadsvergadering 12 december 2019 Toedeling middelen NPG

image.pngzaterdag 14 december 2019 16:26

Een enorm bedrag waarmee we beslist een goede impuls kunnen geven aan onze gemeente, en onze inwoners moeten daarin volop profiteren en zo breed mogelijk meegenomen worden waar het dat deel betreft waarvoor ze plannen mogen indienen....

Voor ligt het voorstel over de toedeling van de middelen van het Nationaal Programma Groningen (NPG).
Dit voorstel is tot stand gekomen na, volgens ons, een zorgvuldig proces. Wij kunnen ons vinden in de verdeling tussen het thematische en het lokale programmaplan. In een eerdere reactie hebben we gepleit voor een verdeling van de lokale middelen mede op grond van de zwaarte van de gevolgen van de gaswinning, daarbij zijn in de verdeling ook nog de achterstandsfactoren meegenomen en ook dat is heel terecht.

Uiteindelijk is er twee keer een bedrag van 82 miljoen euro beschikbaar voor de gemeente Eemsdelta.

Een enorm bedrag waarmee we beslist een goede impuls kunnen geven aan onze gemeente, en onze inwoners moeten daarin volop profiteren en zo breed mogelijk meegenomen worden waar het dat deel betreft waarvoor ze plannen mogen indienen. Door het zorgvuldig besteden van deze gelden in de regio en in onze gemeente zal en moet er in dit door de gaswinning zo beschadigde gebied een groeiende economie, verbetering van de leefbaarheid, een betere aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarkt en meer aandacht voor natuur en klimaat komen.
Samenvattend een brede welvaart voor iedereen.
Goede monitoring en bijstellen waar nodig is daarbij voor de ChristenUnie heel belangrijk.

Een brede welvaart zal alleen dan door onze inwoners gevoeld en beleefd worden als ze verzekerd zijn van een veilig huis, dus uiteraard moet er tempo gemaakt worden met schadeafhandeling en versterking, dit is een blijvende voorwaarde om te komen tot het beoogde doel.

Deze bijdrage van Ina Schenkel-Zandvoort is hier ook te zien en te beluisteren.

Het betreffende document vindt u hieronder.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
1912%20Toedeling%20middelen%20Nationaal%20Programma%20Groningen.pdf403,5 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug