Gemeenteraad 28 mei 2020 Visie Ruimte voor Energie

IMG_4558.JPGmaandag 01 juni 2020 14:56

De ChristenUnie is een groot voorstander van het zo snel mogelijk overgaan van fossiele brandstoffen naar energie in de vorm van zon en wind. De eerste winst zit echter in wat we zelf kunnen doen zoals het isoleren van onze huizen, het naar beneden draaien van de thermostaat......

Voor ligt de Visie Ruimte voor Energie van de gemeentes Delfzijl, Appingedam en Loppersum, de gemeentes die straks samen de gemeente Eemsdelta gaan vormen. Ook de gemeentes die als geen ander weten dat er aan energie een schaduwkant zit die mensen en huizen en landschappen kapot kan maken. Voldoende redenen om heel zorgvuldig en in breed overleg te werken aan deze Visie en om hele duidelijke kaders te stellen. Dat brede overleg is er geweest in de vorm van vele inwonersbijeenkomsten, een online enquête en sessies met energiecoöperaties*, maatschappelijke partners, jongeren, industrie enz. De ontwerpvisie heeft ter inzage gelegen en er zijn diverse zienswijzen ingediend waarvan een gedeelte is overgenomen.

De ChristenUnie is een groot voorstander van het zo snel mogelijk overgaan van fossiele brandstoffen naar dat wat de natuur ons geeft aan energie in de vorm van zon en wind. De eerste winst zit echter in wat we zelf kunnen doen zoals het isoleren van onze huizen, het naar beneden draaien van de thermostaat, kortom het bewuster omgaan met energie, daarbij geholpen door subsidies en voorlichting.

Energie opwekken dichtbij door zonnepanelen op het dak en door kleine windmolens op het erf is de volgende stap en daarna komen de grote projecten in beeld, de zonneparken, de dorpsmolens en de grote windmolenparken. Deze grote projecten mogen alleen opgestart worden als er eerst een aantal stappen worden gezet en anders niet. De zonne- en windladder zorgen voor zorgvuldigheid bij de locatiebepaling. We moeten leren van wat er in het verleden fout is gegaan en door het toetsingskader, vastgelegd in deze Visie gaan we het voortaan op de goede manier doen met oog voor mensen, landschap en lokaal eigenaarschap.

We zien in deze Visie ook mogelijkheden voor lokale initiatieven, maar ook daarvoor geldt, altijd binnen de gestelde kaders. Regelmatig evalueren van de Visie is belangrijk om te bepalen of dit een goede en werkbare weg is.
De ChristenUnie is blij met deze Visie en kan instemmen met het voorstel.
Deze bijdrage van Ina Schenkel-Zandvoort is hier te bekijken en te beluisteren vanaf 52:01   
Voor Gemeente Appingedam en omstreken: EendrachtDuurzaam Appingedam.

Labels

« Terug