Gemeenteraad 30 september 2020 concept Regionale Energie Strategie (RES)

IMG_9167.JPGdonderdag 01 oktober 2020 17:36

De eerste winst zit echter in wat we zelf kunnen doen zoals het isoleren van onze huizen, het naar beneden draaien van de thermostaat, kortom het bewuster omgaan met energie, daarbij geholpen door subsidies en voorlichting. Energie opwekken dichtbij door zonnepanelen op het dak en door kleine windmolens op het erf is de volgende stap....

Ons wordt gevraagd kennis te nemen van het door het College vastgestelde concept-Regionale Energie Strategie Groningen.
De ChristenUnie is groot voorstander van het zo snel mogelijk overgaan van fossiele brandstoffen naar dat wat de natuur ons geeft aan energie in de vorm van zon en wind en andere bronnen.

De eerste winst zit echter in wat we zelf kunnen doen zoals het isoleren van onze huizen, het naar beneden draaien van de thermostaat, kortom het bewuster omgaan met energie, daarbij geholpen door subsidies en voorlichting.

Energie opwekken dichtbij door zonnepanelen op het dak en door kleine windmolens op het erf is de volgende stap en daarna komen de grote projecten in beeld, de zonneparken, de dorpsmolens en de grote windparken. De provincie Groningen heeft de ambitie om DE energieprovincie van ons land te worden in de toekomst en eigenlijk zijn wij dat altijd al geweest door de grote gasvondsten in onze grond. De dertig RES regio’s mogen met een bod komen van wat zij denken te kunnen bijdragen aan duurzame energie in de toekomst. Het bod van RES Groningen is na diverse overleggen gesteld op 5,7 TWh. Dit bod is gebaseerd op wat er al is en wat eraan zit te komen. Het gaat dus over huidig beleid van de provincie, gemeenten en waterschappen.

Daar onder gaan zitten vinden wij van weinig ambitie getuigen en de ChristenUnie is akkoord met dit bod. Wel willen wij er een paar kanttekeningen bij plaatsen voor de toekomst. Dat er aan de winning van energie nadelen zitten weten wij in onze regio als geen ander en hoe dan vervolgens wordt omgegaan met compensatie is ons maar al te bekend en daarom moet er een grote verandering komen als het gaat om betrokkenheid van omwonenden, eigenaarschap en meeprofiteren van opbrengsten. Omwonenden moeten gehoord worden en meegenomen in het proces en uiteindelijk meeprofiteren in welke vorm dan ook. Voor de ChristenUnie is dat een absolute voorwaarde voor onze instemming met de definitieve RES Groningen.

Verder mag het niet blijven bij energie uit zon en wind, maar moet er ook volop gekeken worden naar andere bronnen zoals waterstof, restwarmte en energie op en van zee zodat de RES 2.0, RES 3.0 en verder veel breder worden dan alleen zon en wind op land. Als je ambitie hebt moet je ook uitgedaagd worden, dat is de weg naar vernieuwing en verandering en dan moet je iets meer willen dan nodig is want stilstand is achteruitgang, zeker als het gaat om de energietransitie.

Deze bijdrage is van Ina Schenkel-Zandvoort,
fractievoorzitter ChristenUnie Appingedam
en is hier terug te zien en te beluisteren. Vanaf 1:36:54

Labels

« Terug

Reacties op 'Gemeenteraad 30 september 2020 concept Regionale Energie Strategie (RES)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.