Berichten uit de raadscommissie van 9 december 2013

vrijdag 03 januari 2014 19:12

Een korte vergadering van de raadcommissie deze keer, met maar één agendapunt.

Krediet renovatie Solwerderbrug

De Solwerderbrug ('Jan Bronsbrug') is gebouwd in 1966. In 1992 werd de brug overgedragen aan de gemeente. De Solwerderbrug verkeert in een slechte staat van onderhoud en moet gerenoveerd worden. De werkzaamheden duren van juli 2014 tot december 2015. De brug ligt er een half jaar uit: van juli 2014 tot januari 2015. Voor fietsers en voetgangers komt er een noodbrug; het gemotoriseerde verkeer wordt omgeleid. De raad wordt gevraagd geld beschikbaar te stellen voor deze groot-onderhoudsbeurt, in de raadsvergadering van 19 december.

Het gaat om een van de toegangsroutes naar het centrum, zei wethouder Usmany. Omdat de werkzaamheden een behoorlijke tijd duren heeft de renovatie nogal wat gevolgen voor het verkeer.

Beleidsambtenaar Jan Hoekstra legde uit wat de renovatie inhoudt, hoe het (gemotoriseerd) verkeer wordt omgeleid en wanneer de verschillende werkzaamheden aan wegen en bruggen in Appingedam zijn gepland in de periode 2014-2017.

De renovatie is een technisch complex project: groot onderhoud aan de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installatie, de weg- en waterbouwkundige onderdelen en de beweegbare verkeersbrug is noodzakelijk. Er kan niet lang meer mee gewacht worden, want nu mag zwaar transport al niet meer over de brug, en vrachtverkeer zou er op termijn ook niet meer over kunnen.

Blijft het uiterlijk van de brug hetzelfde, vroeg Bert Raangs (CDA). Hoekstra antwoordde bevestigend.

Om de bereikbaarheid te garanderen gebeuren de verschillende werken in de stad na elkaar: zo wordt de Solwerderbrug pas aangepakt als de herinrichting van de Dijkstraat klaar is, en de Tjamsweersterbrug pas na de Solwerderbrug. De herinrichting van het stationsgebied heeft voor de bereikbaarheid geen gevolgen, omdat de N360 niet wordt afgesloten. De realisering is afhankelijk van het weer: er moet rekening worden gehouden met een marge van twee maanden.

De (gemotoriseerde) bezoekers van het centrum worden omgeleid via de N360, de N33  en de Farmsumerweg. Ook via de Tjamsweersterbrug/Dijkhuizenweg is het centrum te bereiken.

Is er rekening gehouden met landbouwverkeer, vroeg Joop van der Lei (PvdA). Diezelfde vraag had Ina Schenkel (ChristenUnie), maar dan over de bussen. Er is overleg geweest met de verkeerspolitie en de handelsvereniging, antwoordde wethouder Usmany, maar er wordt ook nog overlegd met LTO en andere partijen. Tijdens de werkzaamheden wordt goed in de gaten gehouden of er nog problemen zijn, zodat tussentijds maatregelen kunnen worden genomen. Cees van Ekelenburg (D66) vond de omleidingsroute voor bewoners van het noordelijk deel van de stad nogal lang. Is overwogen om de rijrichting in de Wijkstraat tijdelijk te verdubbelen, vroeg hij. Dat raadt de verkeerspolitie af, antwoordde de wethouder. Yang Soo Kloosterhof (CDA) vroeg of een omleidingsroute via Stationsstraat, Gouden Pand en Kniestraat is overwogen. Dat is ook bekeken, zei wethouder Usmany, maar ook dat wordt afgeraden, te meer omdat in de Wijkstraat geen tijdelijk tweerichtingsverkeer wordt toegestaan. Henk Perdok (Gemeentebelangen) wees erop dat op de Farmsumerwerg hard wordt gereden en dat het autoverkeer er door de omleiding zal toenemen. Daar zullen we op letten, beloofde de wethouder. Dries Zwart (Gemeentebelangen) was bang voor extra druk op de Tjamsweersterbrug, die ook in slechte staat verkeert. Er mogen alleen personenauto’s over, was het antwoord, en zwaar verkeer gaat veelal over de Eekwerderdraaiburg.

Yang Soo Kloosterhof drong aan op goede communicatie aan inwoners en belanghebbenden. Dat gebeurt kort voor het werk van start gaat, zei de wethouder.

Joop van der Lei wilde weten of er in de aanbesteding ook rekening wordt gehouden met werkgelegenheidsaspecten. Wethouder Usmany antwoordde dat ‘Social return’ (aandacht voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt) wordt meegenomen, al is nu nog niet te zeggen in welke vorm.

De commissie achtte het voorstel rijp voor behandeling in de raad.

Griffier

Labels
Gemeenteraad

« Terug

Reacties op 'Berichten uit de raadscommissie van 9 december 2013'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.