Ina's Raadsweek - Even bijpraten!

Ina3dinsdag 28 januari 2014 10:49

In de afgelopen week hebben wij ons als raadsleden bezig gehouden met alle grote politieke items van dit moment.

De week is begonnen met een gezamenlijk overleg van de raden van Delfzijl, Appingedam en Loppersum, de DAL-raden dus, over de gezamenlijk vast te stellen kaders voor de nieuwe Jeugdwet waar de gemeentes verantwoordelijk voor worden.

Op dinsdag hebben we als fractievoorzitters van de gemeente Appingedam een half uurtje onze standpunten over de voorgenomen herindeling mogen uitleggen aan een deel van de leden van de Groninger Statenfractie. Daarvoor zijn wij in twee auto’s afgereisd naar het mooie Provinciehuis aan het Martinikerkhof.

Gasbesluit

En dan zaterdagmiddag 25 januari om 13.00 uur een overleg met de fracties van de ChristenUnie in het aardbevingsgebied en daar direct omheen. Daarbij waren ook aanwezig Tweede-Kamerlid Carla Dik-Faber en Groninger Statenlid Stieneke van der Graaf. Iedereen vertelde hoe in zijn of haar gemeente gereageerd is op de aangekondigde maatregelen en de beloofde 1,2 miljoen van minister Kamp. Dit ook als input voor het rondetafelgesprek van aanstaande maandag in Groningen waar namens de ChristenUnie Arie Slob aanwezig zal zijn en het kamerdebat dat komt.

Om twee uur hebben wij ons aangesloten bij een protestbijeenkomst van de Groninger Bodem Beweging op het kerkplein in Middelstum en daar mocht Carla ook het woord voeren. In een korte en krachtige toespraak maakte zij zeer duidelijk dat de ChristenUnie in de afgelopen jaren zeer consistent beleid heeft gevoerd betreffende de gaswinning en grote voorstander is geweest van het direct terugdraaien van de gaswinning in afwachting van de uitkomst van de onderzoeken. Haar toespraak is hier te zien, vanaf minuut 6:50.

Helaas kreeg de hieromtrent ingediende motie geen steun van de coalitie en wat er het afgelopen jaar is gebeurd op dit gebied is inmiddels bekend en heeft gezorgd voor veel verontwaardiging en een dieptepunt in vertrouwen van de Groningers richting NAM en regering.

 Wordt vervolgd.

 Ina Schenkel

Labels
Weblog

« Terug

Reacties op 'Ina's Raadsweek - Even bijpraten!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.