Bijdrage ChristenUnie aan bespreking Gasbesluit in de raad van 20 februari 2014

gaspitzaterdag 22 februari 2014 20:01

Op 27 maart 2013 staat er in de regionale kranten een open brief van de NAM. Hierin schrijft de directeur dat veiligheid voorop staat en dat de NAM voorlichting zal geven over maatregelen die mensen zelf kunnen nemen om de gevolgen van aardbevingen te verkleinen.

Zelf haalt de NAM in 2013 met toestemming van de minister, meer gas uit de grond dan ooit daarvoor terwijl de aardbevingen toenemen. Het voelt als pure minachting voor de problemen van de bewoners van het gebied en hun zorgen over de veiligheid.

Een motie van de ChristenUnie in de Tweede Kamer om uit voorzorg de gaswinning met 40% te verminderen, het advies van Staattoezicht op de Mijnen wordt door de coalitie verworpen. Minister Kamp gaat eerst heel veel onderzoeken laten doen en daarna besluiten wat er moet gebeuren.

Geen wonder dat vanaf dat moment in Groningen de woede zo groot wordt dat er akties komen. Het zijn onze huizen, boerderijen en kerken die scheuren en verzakken.

Het gaat om onze veiligheid.

Zestig jaar lang heeft het aardgas ons land grote welvaart gebacht en ieder die waarschuwde voor gevolgen werd weggehoond. Tot augustus 2012 als door de beving bij Huizinge duidelijk wordt dat er geen bovengrens van zwaarte is en er een beving van 4 of zelfs 5 op de Richterschaal mogelijk is.

Ons probleem is een landelijk probleem geworden en dankzij de protesten, de pers en de politiek komt eindelijk erkenning. Gaswinning heeft een schaduwzijde en die heet niet alleen bodemdaling maar ook aardbeving.

In 2013 zijn er tm.15 november 118 aardbevingen geregistreerd. 44% meer dan het jaar daarvoor en de schademeldingen zijn inmiddels opgelopen tot meer dan 15.000.

Mensen die in huizen met veel schade wonen zijn bang en willen weg uit hun huis en het gebied. Uit onderzoek blijkt dat 106 kilometer dijk in Groningen de extra belasting van een stevige aardschok bij hoog water niet aankan.

De aardbevigen zullen zwaarder worden ook nu er vanwege het gasbesluit 80 % minder gewonnen wordt uit het Slochter veld. 11% kans op een beving van 4 tot 5. Het wordt erger voordat het beter wordt. En wat gaat er gebeuren als de gaswinning wordt verplaatst naar andere putten. De onrust blijft ook na de aangekondigde maatregelen.

Er ligt een gasbesluit. Er komt geld. Maar is dit genoeg? Is veiligheid uit te drukken in geld?

Als we het bedrag afpellen gaat het vooral om geld voor schade en preventie, versterking van de infrastructuur en aanpassingen aan nieuwbouw. Geld waarmee zaken worden uitgevoerd die de gevolgen van de bevingen betreffen. Waar we dus gewoon recht op hebben.

Aan echte investeringen in dit letterlijk en figuurlijk beschadigde gebied, leefbaarheid en economische versterking wordt 125 miljoen uitgegeven.

Wij vinden dat een fooi voor een gebied dat de staatskas elk jaar 12 miljard euro opleverd. 

In totaal hebben we het dan over 250 miljard euro tot nu toe.

Dit gasbesluit moet een open einde krijgen. Aardbevingen en de gevolgen daarvan kun je niet inkaderen in jaren, niet in vijf, maar ook niet in tien jaar.

 1,2 miljard euro voor dit gebied. Het is een begin en we moeten dit geld goed gebruiken.

Een dure dialoogtafel, is dat de manier?  We zullen het afwachten.

Het allerbelangrijkste is naar onze mening dat de mensen die het aangaat en die in de ellende zitten, gehoord worden en dat het gevoel van veiligheid terug komt. Zo snel mogelijk.

Want als je diep in de harten van de Groningers kijkt dan weet je dat eigenlijk niemand hier echt weg wil. Dit is ons land en hier willen we wonen en werken, maar wel veilig.

Herstel van vertrouwen, het zal een lange weg worden, maar we willen geloven dat de eerste stappen met dit gasbesluit zijn gezet.

 

Labels
Bijdragen

« Terug

Reacties op 'Bijdrage ChristenUnie aan bespreking Gasbesluit in de raad van 20 februari 2014'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.