Ina's Raadsweek - Even bijpraten (7)

Ina3woensdag 12 maart 2014 08:22

Het was weer een druk politiek weekje! Op maandagavond presenteerde de rekenkamer, in de raadszaal van Delfzijl, het rapport over het jeugdbeleid in de DAL-gemeenten. De rekenkamer is een commissie die de raad helpt bij haar controlerende taak door onderzoeken te doen naar bepaalde zaken, soms op verzoek van de raad en soms op eigen initiatief. Elk jaar verschijnt er wel een onderzoek van hen, hoewel dat door de bezuinigingen ook minder zal worden. Het zijn waardevolle bijdragen aan het goed functioneren van de raad.

Hayo Apotheker over herindeling

Direct na deze presentatie ben ik naar een campagneavond van D66 in Delfzijl gegaan omdat daar burgemeester Hayo Apotheker van de gemeente Súdwest-Fryslân kwam vertellen over zijn gemeente na de grote herindeling. Deze herindeling is te vergelijken met de herindeling van zeven gemeenten in Noord-Groningen. Negentig kernen en 90.000 inwoners. Zijn ervaringen wilde ik graag eens horen om een beeld te krijgen van de zaken waar je dan tegen aan loopt en hoe je het geheel organiseert. Zijn verhaal was helder en positief. Goed om te horen.

Op dinsdagavond hebben we met wat mensen van de ChristenUnie Appingedam de komende campagne activiteiten doorgepraat en de taken verdeeld.

Kindergemeenteraad

Woensdag was wel een heel volle dag. ’s Morgens de kindergemeenteraad waar ik natuurlijk bij wilde zijn als toeschouwer. Altijd leuk om de achtste-groepers te horen debatteren en besluiten over de voorstellen. Het voorstel van het IVAK heeft het gewonnen van het voorstel van de bibliotheek. Er wordt dus een filmpje gemaakt waarin de jongelui zingen en dansen bij de monumenten van Appingedam. Dat noemen ze een libdub, weer wat geleerd.

’s Middags ben ik naar de cursus geweest in Delfzijl voor leden van het stembureau. Deze cursus is verplicht voor iedereen die op het stembureau zit bij de komende verkiezingen. ’s Avonds werden de lijsttrekkers verwacht in het ASWA-gebouw voor het woondebat met de wooncorporaties en publiek.

De hele woensdag op pad voor de politiek dus. Het is maar goed dat ik geen fulltime baan heb, want daarmee is het raadswerk nauwelijks te combineren, zeker niet in verkiezingstijd.

Campagne met Politieke Markt

Vrijdagmiddag is het laatste debat voor Havenstad FM gehouden in Het wapen van Leiden en daar ging het er weer heftig aan toe.

En ten slotte de politieke markt op zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur op het kerkplein. Leuk was het vooral zaterdagmiddag, toen twee jongelui de zeepkist beklommen en er een gesprek ontstond over het jeugdbeleid in de gemeente Appingedam en hun wensen. Onze jonge kandidaat Coen Kempeneers maakte hier zijn sprekersdebuut en dat heeft hij goed gedaan.

Ik ben best wel trots op ons team van die dag. De sfeer was goed en gezellig en er waren de hele dag voldoende mensen aanwezig om te helpen. Er zijn ook goede gesprekken gevoerd met voorbijgangers. Aanstaande zaterdagmiddag zijn we te vinden in de Dijkstraat. Ergens halverwege staan we dan met een stand.

Ik hoop u daar te ontmoeten!        

Labels
Weblog

« Terug

Reacties op 'Ina's Raadsweek - Even bijpraten (7)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.