Even bijpraten - december 2014

Ina3zaterdag 06 december 2014 12:16

Soms gaan dingen anders dan je in gedachten hebt.

In oktober is mijn moeder overleden en dat bepaalt je bij heel andere zaken dan de politiek. Mijn vader is in 2012 overleden dus beide ouders zijn er nu niet meer, dan val je even stil, hoe oud ze ook geworden zijn en hoe oud je zelf ook bent. Het gemis is er, maar ook de zekerheid dat zij zijn thuisgekomen bij hun Hemelse Vader en dat is de beste plaats om te zijn.

Raadswerk

Het is al weer een paar maanden geleden dat ik jullie heb bijgepraat en wat voor maanden. Het is een heel erg drukke tijd voor ons als raadsleden. Even een greep uit de activiteiten van de laatste tijd: 

  • Natuurlijk waren daar de reguliere vergaderingen van het presidium, de commissie en de gemeenteraad
  • Daarnaast hebben de fractievoorzitters als vertrouwenscommissie een traject gelopen wat geresulteerd heeft in het besluit om onze burgemeester voor te dragen voor een nieuwe ambtstermijn, u heeft het inmiddels in de kranten kunnen lezen.
  • Werkbezoeken hebben we gebracht aan Hergebruik Appingedam, Museum Stad Appingedam en de Voedselbank in Delfzijl (dankzij een amendement van de SP en de ChristenUnie krijgen ze volgend jaar weer vijf euro per Damster per week als ondersteuning).
  • We hebben informatie gekregen over de Volkskredietbank
  • Als ChristenUnie hebben we een aantal regionale, provinciale en landelijke bijeenkomsten gehad waarvan we bij twee aanwezig zijn geweest
  • De avonden waarin we verdere besprekingen hebben gevoerd en geinformeerd zijn over de decentralisaties en de aanstaande herindelingen lopen als een rode draad door alles heen natuurlijk.  

2015: Gemeenten verantwoordelijk voor zorg

De gemeenten Delfzijl, Loppersum en Appingedam hebben een commissie gevormd die een vinger aan de pols zal houden bij de praktijk van de overheveling van de zorgtaken naar de gemeenten. Op papier ziet het er goed uit, maar vanaf volgend jaar is het praktijk en we willen als raad op de hoogte blijven van het verloop. Natuurlijk is er op 1 januari 2015 niet opeens een andere wereld. Indicaties die er zijn houden niet opeens op, maar in de loop van volgend jaar krijgt iedereen die zorg heeft er mee te maken. Signaleert u problemen of schrijnende gavallen in uw omgeving dan willen wij dat graag van u horen. De zorg blijft gegarandeert voor iedereen die dat nodig heeft, maar bij zo’n grote omslag zullen er zaken fout gaan en daar moet zo snel mogelijk wat aan gedaan worden.  

Tot slot

We zitten in de decembermaand, de laatste maand van het jaar. De eerste adventszondag is al weer geweest en we kijken uit naar het Kerstfeest, het geboortefeest van onze Heer. We wensen u een heel goed Kerstfeest toe en een gezegend nieuwjaar waarin we als ChristenUnie weer volop in de samenleving willen staan en onze verantwoordelijkheid willen nemen. Dit alles voor de bloei van de stad waarin wij leven.

 

Ina Schenkel.

Labels
Weblog

« Terug

Reacties op 'Even bijpraten - december 2014'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.