Vernieuwd armoedebeleid

Icoontje standpunten gezin_141x141vrijdag 30 oktober 2015 19:33

‘We wisten al dat hier in Appingedam veel mensen onder het sociale minimum leven, toch schrikken we als we het percentage zien en als we in de samenvatting lezen dat het aantal inwoners met een laag inkomen en complexe problematiek is gestegen.’

In de raad van 15 oktober werd ook het vernieuwe Armoedebeleid / Meer samenwerking, minder armoede’ vastgesteld. Bovenstaand en onderstaand de tekst van de bijdrage van de ChristenUnie.

‘Het nieuwe armoedebeleid gaat uit van samenwerking met maatschappelijke organisaties en particuliere initiatieven. Van tevoren is er veel overleg geweest en er ligt nu een heldere notitie voor. Wij vinden dit een goede manier van werken waarvoor onze complimenten. Door goed minimabeleid en schuldhulpverlening kan armoede voorkomen worden, maar het belangrijkste blijven een baan en een gezonde basis.

Door het lanceren van een nieuwe website moeten mensen de weg naar wat er allemaal mogelijk is makkelijker gaan vinden. Hier zien wij nog steeds een probleem. U gaat uit van de eigen kracht van mensen en het “voorbij de schaamte gaan” en omdat dat voor velen een enorme drempel is, zitten mensen en gezinnen vaak al zeer diep in de problemen voordat ze zich melden. Hoe gaat u hier verandering in brengen? Hierbij denken wij ook aan kleine zelfstandigen die doorgaan tot ze er vaak letterlijk bij neervallen.

In het stuk lezen we dat bij St. Leergeld in 2013 176 kinderen een bijdrage hebben gekregen en in 2014 330 kinderen, maar in de DAL-gemeenten leven 703 kinderen onder de armoedegrens, dus nog niet de helft maakt gebruik van wat er is. Hoe gaat u deze kinderen bereiken?

 

Op het gebied van preventie lezen we goede initiatieven die zeker resultaat zullen hebben. Budgettrainingen op scholen, budgetmaatjes, website kansvooruwkind.nl waardoor het geld ook echt bij de kinderen terecht komt. Vraag hierbij is: Hoe wordt de privacy van de kinderen die via dit budget meedoen gegarandeerd? Hetzelfde geldt voor de vouchers voor de kledingbank. Hier wachten we de uitwerking van de motie af.

De pilot om bij achterstallige betaling eerder in te grijpen heeft onze belangstelling en daar worden wij graag van op de hoogte gehouden. Mensen komen vaak in de problemen bij dezelfde instellingen. Deze schuldeisers zouden wat meer moeten doen aan de menselijke benadering ipv boete op boete te stapelen totdat mensen het niet meer zien zitten en nergens meer op reageren. Wij willen de fracties nu al voorleggen om als aan het einde van dit jaar de VKB met haar notitie komt, na te denken over het toch weer afnemen van het Pluspakket. Preventie is immers het beste middel om erger te voorkomen.

Als ChristenUnie kunnen we instemmen met dit beleidsplan, ondanks onze kanttekeningen. Wij zien goede initiatieven en zijn blij met de structurele bijdrages die we als gemeente gaan geven aan helaas nu nog onmisbare organisaties die mensen in armoede helpen. Het is een waardig en sociaal beleid om mensen die dreigen buitengesloten te worden door omstandigheden, de helpende hand te reiken en ze te stimuleren hun leven weer op de rails te krijgen. Beleid dat past in onze visie op hoe we met elkaar om moeten gaan en hebben te zorgen voor de zwakkeren in onze samenleving.

 De uitdaging zit erin om de kloof tussen beleid en uitvoering, die u zelf ook constateert, te dichten. De hulp van onze sociale instellingen, maar ook van kerken en vrijwilligers is daarbij onontbeerlijk. Wij spreken ons respect uit voor alle betrokkenen en wensen hun veel wijsheid en geduld toe bij de uitvoering van dit beleid.

 

 

Labels
Armoede
Bijdragen
Gemeenteraad

« Terug

Reacties op 'Vernieuwd armoedebeleid'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.