De Damster Burgertop (persbericht gemeente Appingedam)

WAPENkleinmaandag 30 november 2015 09:19

De gemeente Appingedam organiseert op zaterdag 20 februari 2016 een grote burgertop. Duizend Damsters vanaf 16 jaar hebben vorige week een uitnodiging ontvangen om daaraan mee te doen. Ze zijn geselecteerd door loting uit de gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP). De deelnemers gaan praten over de stad en zullen ideeën bedenken voor de manier waarop ze daar samen met de gemeente vorm aan kunnen geven.

De burgertop wordt gehouden om twee redenen. Ten eerste willen steeds meer mensen zelf hun zaken regelen, ook in de eigen omgeving. Hoe kan die burgerkracht vorm krijgen? Ten tweede zal de gemeente Appingedam naar verwachting over een aantal jaren opgaan in een grote gemeente. Hoe kunnen de Damsters dan een goed contact houden met het gemeentebestuur? Wat past het beste bij Appingedam?

Gemeenteraad en college van B&W hopen op een groot aantal deelnemers. De uitkomsten van de burgertop zullen leidend zijn voor het participatiebeleid van de gemeente, en worden uitgewerkt samen met de deelnemers.

Wat is de Damster burgertop?

De burgertop wordt georganiseerd naar model van de zgn. G1000, die onlangs ook in Groningen is gehouden. Kenmerkend daarvoor is de 'open agenda': de gemeente komt niet met een plan, maar de deelnemers bedenken en kiezen zelf plannen.

De burgertop is een idee van de gemeenteraad. De raad vindt dat ideeën die uit de Damster samenleving komen de beste kans van slagen hebben. Daarom zullen de politici deze dag vooral luisteren. De ideeën die de dag oplevert worden verder uitgewerkt en in de praktijk gebracht, het liefst door inwoners zelf of samen met inwoners. De gemeente ondersteunt daarbij. En als een idee niet uitvoerbaar is, dan wordt dat uitgelegd.

Waarom deze burgertop?

In de moderne samenleving willen en kunnen steeds meer mensen zelf hun zaken regelen, ook in de eigen omgeving. Er is al veel burgerkracht in de stad, in wijken, buurten en verenigingen, en daar moet op worden voortgebouwd. Hoe kan die burgerkracht verder versterkt worden?

De gemeente Appingedam zal bovendien over een aantal jaren waarschijnlijk opgaan in een grotere gemeente. Hoe groot precies is op dit moment nog niet bekend. Maar wel duidelijk is dat het gemeentebestuur in dat geval niet meer zo dichtbij zal zijn als nu.
Wat betekent dat voor de Damsters? Hoe kunnen inwoners in een grotere gemeente toch invloed houden op hun eigen omgeving, maar ook in contact blijven met het gemeentebestuur? Welke vorm past het beste bij Appingedam en de Damsters? Hoe kan tegelijkertijd het beste worden aangesloten bij de eigen kracht van de inwoners? Hoe kan die georganiseerd worden? Damsters weten immers zelf het beste wat goed is voor de stad.

Over deze vragen gaat de burgertop.

 Wie doen mee?

Om te zorgen dat alle inwoners van Appingedam evenveel kans hebben om mee te doen, is er willekeurig geloot uit de gemeentelijke Basisregistratie Personen. Wat hun achtergrond, opleiding of beroep ook is: elke mening is belangrijk. De burgertop wordt aangevuld met mensen uit Appingedam die speciaal worden uitgenodigd, uit het verenigingsleven, of van maatschappelijke organisaties. Zij kunnen hun deskundige ervaring inbrengen.

Tot slot

De burgertop is op zaterdag 20 februari 2016 van 9.30 tot 15.30 uur in sportcentrum Eelwerd aan de Opwierderweg. De gemeente wil er een bruisende, gezellige dag van maken, met eten, drinken en muziek, en met veel gelegenheid tot onderling contact. De dagvoorzitter is niemand minder dan Hanneke Kappen, bekend als presentator van talloze programma's en als zangeres met een warm hart voor Groningen.

Over de burgertop zal steeds actuele informatie te vinden zijn op de gemeentelijke internetsite www.appingedam.nl/burgertop, ook na 20 februari.

Gemeenteraad en college hopen heel veel inwoners te ontmoeten tijdens de burgertop. Het gaat om Appingedam!

 

Labels
Gemeentelijke activiteiten

« Terug

Reacties op 'De Damster Burgertop (persbericht gemeente Appingedam)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.