Nieuws uit de raad

Gemeenteraad Appingedam

Reactie op het coalitieakkoord

CU logo onder elkaar blauwmaandag 23 april 2018 20:27 Na de verkiezingen van 21 maart is er een coalitie gevormd van GemeenteBelangen en CDA, een voortzetting van de vorige coalitie. Deze partijen hebben hun plannen verwoord in een concept ... lees verder

Scholencampus Appingedam-Delfzijl

Middelbare schooldonderdag 22 februari 2018 19:21 De intentieovereenkomst tussen de gemeenten en de scholen om te komen tot een Campus voor het Voortgezet Onderwijs in onze regio is op 5 april 2017 getekend en de samenwerkingsovereenkomst met de NAM betreffende het beschikbaarstellen van het versterkingsgeld voor de bestaande schoolgebouwen ook. Daarmee is de eerste en belangrijke stap vorig jaar al gezet om te komen tot een nieuwe Campus. lees verder

Besluit richting herindeling

Herindelingmaandag 20 november 2017 18:34 De raden van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum vergaderden afgelopen donderdag tegelijkertijd over een besluit richting herindeling. Alledrie hebben ze ingestemd met de intentie tot ... lees verder

Reactie op begroting 2018

Euroswoensdag 15 november 2017 19:02 De begroting voor 2018 is in de raad van 9 november besproken en vastgesteld. Onderstaand de reactie van de ChristenUnie op de conceptbegroting. 'Voor ons ligt de begroting van 2018. Een spannend ... lees verder

Begraafplaats Rusthof slecht onderhouden (bericht Eemslander)

boomdinsdag 03 oktober 2017 11:06 Appingedam - De ChristenUnie ergert zich aan de slechte staat van het groenonderhoud op begraafplaats Rusthof. Waarom wordt er alleen machinaal onderhoud gepleegd en wordt er geen menskracht ... lees verder

Berichten uit de raadscommissie van 11 september 2017 (griffier)

WAPENkleindinsdag 19 september 2017 10:59 Berichten uit de raadscommissie van 11 september 2017 Deze avond staan twee informatieve onderwerpen op de agenda van de commissie. De heer Hoefsloot, teamleider Publiek Vervoer geeft een ... lees verder