Raadscommissie

De meeste commissievergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het Raadhuis aan de Wijkstraat
en beginnen meestal om 19.30 uur.

Klik hier voor de agenda.