Onze historie

Beknopte geschiedenis ChristenUnie Appingedam

24 maart 2018

De Gemeenteraadsverkiezingen 2018 zijn achter de rug.
En het mooie voor ons in Appingedam is, dat we bij een lagere opkomst toch 20 stemmen meer gekregen hebben: van 316 naar 336.  Vooral opvallend wat de sterke groei in ASWA: van 79 naar 102. Het stemlokaal in de omgeving waar door versterken nu veel op de kop staat. Ina, je harde werken en hart voor mensen is gewaardeerd. De inzet van ons allemaal is daarbij ook hard nodig.

Dank aan God, die de ChristenUnie zo zegent. Het christelijke geluid kan midden in de werkelijkheid van het alledaagse in Appingedam handen en voeten gegeven blijven worden. Gemeentebelangen is nog groter geworden: van 5 naar 6 zetels. In stemmenaantal zo’n 50 winst. De SP is in stemmen gedaald (- 44) – wie had dat verwacht ? Wel houden ze 3 zetels. De klap heeft het CDA gekregen: ruim 300 stemmen verlies: nu nog 550 over. PvdA daalt nog verder: ruim 100 stemmen verlies naar minder dan 500. D66 wint wel in stemmenaantal (+ 43), niet in zetels: 1.
De VVD daalt door, ondanks een nieuwe start: 50 stemmen minder, nu 166 en geen zetel.
Nu aan de slag voor een nieuwe coalitie. De oude (GB en CDA) kan door, maar is wel in een andere verhouding t.o.v. elkaar komen te staan: 5/3 naar 6/2.
We wachten af wat gesprekken gaan opleveren.
Ina, dat jij met je ontvangen gaven je met vreugde en vrucht mag blijven inzetten voor de Damster samenleving. Vanuit de zekerheid, dat Christus regeert.

Jitse van der Wal, voorzitter ChristenUnie Appingedam

1 januari 2016 - Er gaat een wijziging in de partijstructuur in: de plaatselijke kiesvereniging wordt nu een lokale afdeling genoemd en leden hebben nu rechtstreeks stemrecht op het landelijke Uniecongres.

27 maart 2014 - Installatie Ina Schenkel als raadslid namens de ChristenUnie voor een tweede termijn.

19 maart 2014 - Gemeenteraadverkiezingen: de ChristenUnie komt opnieuw in de gemeenteraad van Appingedam, vanuit een stemmenaantal van 316.

11 maart 2010 - Installatie Ina Schenkel als raadslid namens de ChristenUnie.

3 maart 2010 - Gemeenteraadsverkiezingen: de ChristenUnie komt voor het eerst in de gemeenteraad van Appingedam, met 399 stemmen, ruim genoeg voor 1 zetel.

juni 2009 - Feestelijke ledenvergadering waarbij besloten wordt deel te nemen aan de verkiezingen van maart 2010, met Ina Schenkel en Tjerry Bosscher als resp. nummer 1 en 2 op de kandidatenlijst.

maart 2009 - Het bestuur moet de leden melden dat er toch geen kandidaten beschikbaar zijn voor deelname aan de raadsverkiezingen van 2010, en doet een laatste indringende oproep aan leden en sympathisanten.

juni 2007 - Officiële herstart ChristenUnie Appingedam, met nieuw voltallig bestuur en een schaduwfractie.

22 november 2006 - De Tweede Kamerverkiezingen leveren de ChristenUnie een recordaantal stemmen op, ook in Appingedam. Het aantal stemmen ter plaatse is 402, wat ruim genoeg zou zijn voor 1 zetel in de Gemeenteraad.

najaar 2005 - Besloten wordt niet mee te doen met de raadsverkiezingen van 7 maart 2006. Het bestuur blijft ‘slapend’ bestaan. Gewerkt wordt met éen Damster contactpersoon werkend naast het bestuur van Delfzijl.

26 februari 2002 - Oprichting zelfstandige ChristenUnie Appingedam.

februari 2001 - Oprichting ChristenUnie Delfzijl/Appingedam, als politieke fusie van GPV en RPF.

1982 - Vergaande samenwerking tussen GPV Delfzijl e.o. en RPF.

  1. juni 1976 - Oprichting GPV Appingedam, later opgaand in GPV Delfzijl e.o.


Het ontstaan van de Christelijke partijen.
We moeten ver in de geschiedenis terug. Vanaf 1847 in de tijd van Groen van Prinsterer tot en met 1898 gebeurt er veel in Christelijk Nederland. Na deze periode tot en met 1945 delen de confessionele partijen de lakens uit. Wilt u hier meer over lezen, klik dan hier.