Onze historie

Beknopte geschiedenis ChristenUnie Appingedam

1 januari 2016 - Er gaat een wijziging in de partijstructuur in: de plaatselijke kiesvereniging wordt nu een lokale afdeling genoemd en leden hebben nu rechtstreeks stemrecht op het landelijke Uniecongres.

27 maart 2014 - Installatie Ina Schenkel als raadslid namens de ChristenUnie voor een tweede termijn.

19 maart 2014 - Gemeenteraadverkiezingen: de ChristenUnie komt opnieuw in de gemeenteraad van Appingedam, vanuit een stemmenaantal van 316.

11 maart 2010 - Installatie Ina Schenkel als raadslid namens de ChristenUnie.

3 maart 2010 - Gemeenteraadsverkiezingen: de ChristenUnie komt voor het eerst in de gemeenteraad van Appingedam, met 399 stemmen, ruim genoeg voor 1 zetel.

juni 2009 - Feestelijke ledenvergadering waarbij besloten wordt deel te nemen aan de verkiezingen van maart 2010, met Ina Schenkel en Tjerry Bosscher als resp. nummer 1 en 2 op de kandidatenlijst.

maart 2009 - Het bestuur moet de leden melden dat er toch geen kandidaten beschikbaar zijn voor deelname aan de raadsverkiezingen van 2010, en doet een laatste indringende oproep aan leden en sympathisanten.

juni 2007 - Officiële herstart ChristenUnie Appingedam, met nieuw voltallig bestuur en een schaduwfractie.

22 november 2006 - De Tweede Kamerverkiezingen leveren de ChristenUnie een recordaantal stemmen op, ook in Appingedam. Het aantal stemmen ter plaatse is 402, wat ruim genoeg zou zijn voor 1 zetel in de Gemeenteraad.

najaar 2005 - Besloten wordt niet mee te doen met de raadsverkiezingen van 7 maart 2006. Het bestuur blijft ‘slapend’ bestaan. Gewerkt wordt met éen Damster contactpersoon werkend naast het bestuur van Delfzijl.

26 februari 2002 - Oprichting zelfstandige ChristenUnie Appingedam.

februari 2001 - Oprichting ChristenUnie Delfzijl/Appingedam, als politieke fusie van GPV en RPF.

1982 - Vergaande samenwerking tussen GPV Delfzijl e.o. en RPF.

1 juni 1976 - Oprichting GPV Appingedam, later opgaand in GPV Delfzijl e.o.